Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Η ΣΕΛΜΑΝ κλείνει το εργοστάσιό της στο Βασιλικό - Στο δρόμο 174 εργαζόμενοι

Την οριστική διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου στο Βασιλικό Χαλκίδας στις 8 Φεβρουαρίου 2013, και την απόλυση των 174 εργαζομένων αποφάσισε η Σέλμαν. Οι λόγοι που οδήγησαν την εταιρεία σε αυτή την απόφαση, όπως αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση είναι οι... εξής:
1. ο δραµατικός περιορισµός της δραστηριότητάς της, απότοκος της κατακόρυφης µείωσης παραγγελιών κατά 26% το εννεάµηνο του 2012 σε σχέση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2011 και κατά 46% σε σχέση µε το εννεάµηνο του 2010.
2. η ραγδαία αύξηση της τιµής των βασικών α’ υλών και συγκεκριµένα της ξυλείας κατά 20%, λόγω διπλασιασµού της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης και στροφής των καταναλωτών στη χρήση ξυλείας για θέρµανση. Αντίστοιχα η τιµή της κόλλας, που αποτελεί τη δεύτερη βασική α’ ύλη µας αυξήθηκε κατά 13% σε σχέση µε το 2011.
3. η ραγδαία αύξηση των επισφαλειών του τρέχοντος έτους, που ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 8 % του κύκλου εργασιών µε αυξητική τάση και η αδυναµία εξεύρεσης ικανοποιητικού αριθµού αξιόχρεων πελατών.
4. η διαρκής σώρευση ζηµιών των τελευταίων ετών, που έχουν ξεπεράσει τα 125.000.000 ευρώ.
5. η έλλειψη παραγγελιών για το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα στα προϊόντα που παράγει το εργοστάσιο στο Βασιλικό και ειδικότερα, στα προϊόντα πάγκων, πορτακίων, µελαµινών και µοριοσανίδας, ως αποτέλεσµα της διαρκούς πτώσης της οικοδοµικής δραστηριότητας κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 70% σε σχέση µε το έτος 2011.
6. η αδυναµία επίτευξης συµφωνίας µε το Σωµατείο των εργαζοµένων του εργοστασίου Βασιλικού για προσαρµογή του υψηλού µισθολογικού κόστους στα νέα δεδοµένα, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα επίσης υψηλό, έως απαγορευτικό, κόστος παραγωγής.
7. η αδυναµία εφαρµογής ενός συστήµατος εκ περιτροπής εργασίας στο εργοστάσιο Βασιλικού, ωσότου οι τιµές των α’ υλών επανέλθουν στα συνήθη επίπεδα και αυξηθούν οι παραγγελίες.
Για τους παραπάνω λόγους η εταιρεία θα προχωρήσει στη διαδικασία καταγγελίας των συµβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζοµένων, που απασχολούνται στην εγκατάσταση του Βασιλικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ο αριθµός των οποίων σήµερα ανέρχεται σε 174 άτοµα. Οι καταγγελίες των συµβάσεων εργασίας θα πραγµατοποιηθούν στις 08.02.2013 µε την τήρηση εκ µέρους της εταιρείας όλων των νόµιµων προϋποθέσεων που επιβάλλει ο Ν. 1387/1983 (Έλεγχος Οµαδικών Απολύσεων και άλλες διατάξεις).
Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η Σέλμαν ενηµερώνει τους πελάτες και συνεργάτες της ότι και µετά τις 8.02.2013 θα συνεχιστεί κανονικά η βιοµηχανική παραγωγή, διακίνηση και εµπορία των προϊόντων της µέσω των γραφείων και της έκθεσής της στην Αθήνα, του εργοστασίου και των αποθηκευτικών χώρων της στη ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής, του υποκαταστήµατος και των αποθηκών της στη Θεσσαλονίκη και των λοιπών εταιρειών του Οµίλου.
Τονίζεται επίσης ότι η διακοπή λειτουργίας των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων Βασιλικού Χαλκίδας θα έχει οριακά αρνητική επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα της ΣΕΛΜΑΝ και κατ’ επέκταση στα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου κατά 0,5 εκατ. ευρώ περίπου στην χρήση του 2013. Συγκεκριµένα, αρνητική επίδραση αναµένεται κυρίως λόγω του κόστους των αποζηµιώσεων απόλυσης του προσωπικού και θετική επίδραση λόγω του µειωµένου εργατικού κόστους. Όσον αφορά τις επόµενες χρήσεις, εκτιµάται, ότι θα υπάρξει θετική επίδραση κατά 5,5 εκατ. ευρώ περίπου ανά έτος κυρίως λόγω του µειωµένου εργατικού κόστους.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ
"Ο ηρωικός άνθρωπος αισθάνεται πως είναι διαλεγμένος από την Μοίραν ως αγωνιστής και ως μάρτυς - περισσότερον ως μάρτυς, αφού την επιτυχίαν δεν την μετρεί με αποτελέσματα άμεσα, με αριθμούς και μεγέθη, δεν την μετρεί καν διόλου. Είναι το αλεξικέραυνον, που θα συγκεντρώση επάνω του (θα προσελκύση μάλλον εθελουσίως) όλας τας καταιγίδας και όλα τ' αστροπελέκια, διά να προστατευθούν τα κατοικητήρια των ειρηνικών ανθρώπων. Εις την ετοιμότητα του κινδύνου, τον σύρει με ακαταμάχητον έλξιν η αισθητική, θα έλεγα, γοητεία του κινδύνου, η συναίσθησις ότι είναι προνόμιον των ολίγων να συντρίβωνται υπέρ των άλλων υπό των άλλων - το πολυτιμότερον προνόμιον! Ο ηρωικός άνθρωπος δεν είναι το άνθος, δεν είν' ο καρπός - αυτά αντιπροσωπεύουν το παρόν και του παρόντος την ανεπιφύλακτον χαράν. Είναι ο σπόρος που θα ταφή και θα σαπίση δια ν' αναφανή το άνθισμα και το κάρπισμα. Είν' εκείνος που θάπτεται δια να εορτασθή η ανάστασις, και ανάστασις χωρίς ταφήν δεν υπάρχει."

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
Απάντηση στο Ρουσίτ Πασά στα 1822

''Πασά μου, μου στέλνεις ένα μπουγιουρντί, μου λες να προσκυνήσω, και εγώ πασά μου ερώτησα τον πούτσο μου τον ίδιο, και αυτός μου αποκρίθηκε να μη σε προσκυνήσω κι αν ερθείς επάνω μου ευθύς να πολεμίσω''

Και απάντηση στον Σιλιχτάρ Μπόδα στα 1823

''Γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε «από ημάς» συνθήκην με «έναν» κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα! - Άμα ζήσω, θα τους γαμήσω. Άμα πεθάνω, θα μου κλάσουν τον πούτσο''

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
"Φυλάτε τη Γη σας και την Τιμή της μόνο με Σπαθί. Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες- ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- να εξευτελίζετε τη Φυλή. Πάψετε παλιόγρηες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια και πιάστε το Σπαθί. Τα πάντα στη Ζωή -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτώνται με το Σπαθί."

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα...

(Μέρος του λόγου που εκφώνησε ο Κολοκοτρώνης στην Πνύκα).

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Δεν με μέλει αν βάλω σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που δεν την σέβομαι, δεν είμαι καμωμένος για την κυβέρνηση ή για το κράτος, έγινα για το έθνος, και το ξέρω επειδή γι’ αυτό ίσα-ίσα πονώ. Για την κυβέρνηση μου έρχεται σιχαμός και καταφρόνια, άμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση ξεπέφτω, μαργώνω και μαραίνομαι. Σηκώνομαι, ξανοίγω και ανθοβολώ άμα νοιώθω τον Ελληνισμό. Σε όποια γωνιά του Ελληνισμού και αν βρεθώ, θα πασχίζω πάντα να δυναμώνω, να ξυπνώ, να ζωντανεύω την ψυχή του, και ας γίνει οτι γίνει. Ξυπνώ καθε ύπνο, κεντρίζω καθε βαρεμό, συνδαυλίζω κάθε στάχτη, ξεσκεπάζω καθε σπίθα κρυμμένη και ανάβω κάθε φωτιά σβησμένη, βγάζω κάθε πνοή κουρασμένη και παίζω κάθε χορδή σιωπηλή. Ξυπνώ, ξυπνώ, ξυπνώ και γι αυτό με λεν και ξυπνητήρι…

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Είδα στον ύπνο μου τον Παύλο τον Μελά, να παίρνει σάρκα για να πει μια ιστορία για κάποια αγέρωχα κι αδούλωτα μυαλά, που προδιαγράφουν της Πατρίδας την πορεία. .
..

Είχ’ η μορφή του θλίψη, πόνο και οργή, για αυτούς που σήμερα τις τύχες μας ορίζουν, που ασελγούν πάνω σ΄ανθρώπους και σε γη και καθετί Ελληνικό το αφορίζουν.
...
Μέσα στην μπλε του την αντάρτικη στολή και με το χέρι του στη μαύρη τη πιστόλα, δίνει στους άντρες του ξανά την εντολή Ελευθερία και Πατρίδα πάνω από όλα!
...
Αν θες στον ύπνο σου να έρθει ο Μέλας μαζί μ’ αγγέλους, σκοτωμένα παλικάρια, να σε τραβήξουν απ ’τον δρόμο που τραβάς, για να βαδίσεις τα δικά τους τα αχνάρια... ..
.
φέρε στα μάτια σου του Παύλου τη στολή, ορκίσου πάνω της, πως δεν θα τον προδώσεις και συρε να βρεις την δική σου εντολή αφού τον ύπνο του εχθρού μας θα στοιχειώσεις.

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP