Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

ΚΕΘΕΑ: Δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης ανηλίκων

Ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης ανηλίκων καταδεικνύει έρευνα, που πραγματοποίησε το ΚΕΘΕΑ. Κρατούμενοι «στοιβαγμένοι» σε ελάχιστα τετραγωνικά, προαυλισμός εκ περιτροπής, λόγω των περιορισμένων χώρων, ακαταλληλότητα εγκαταστάσεων και έλλειψη ιατρικού και επιστημονικού προσωπικού, φαίνεται ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα, που δυσχεραίνουν την ομαλή διαβίωση, αλλά και την κοινωνική επανένταξη των... κρατουμένων.

Η έρευνα του ΚΕΘΕΑ πραγματοποιήθηκε από τις 25 Ιουλίου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου σε όλα τα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων (Αυλώνα, Θήβας, Βόλου και Κασσαβέτειας) και στο Ίδρυμα Αγωγής Νέων Βόλου. Στο πλαίσιο της έρευνας προσεγγίστηκαν 416 κρατούμενοι, εκ των οποίων 11 γυναίκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης στις αρχές του χρόνου στα καταστήματα κράτησης ανηλίκων κρατούνταν συνολικά 587 νέοι παραβάτες.

Στόχος της έρευνας ήταν να καταγραφούν τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των κρατουμένων, οι συνθήκες κράτησής τους και οι ανάγκες τους.

Οι συνθήκες διαβίωσης μέσα στα καταστήματα κράτησης κρίθηκαν ως ιδιαίτερα δυσχερείς. Γίνεται αναφορά σε συνωστισμό που προκαλείται από τον υπερπληθυσμό («λόγω της έλλειψης στρωμάτων πολλοί κρατούμενοι κοιμούνται κυριολεκτικά σε βάρδιες»), ελάχιστες ώρες προαυλισμού («οι κρατούμενοι προαυλίζονται 3- 3,5 ώρες την ημέρα εκ περιτροπής ανά εθνικότητα, καθώς το προαύλιο είναι μικρό και δεν υπάρχει αρκετός χώρος για όλους»), έλλειψη ιατρικού και επιστημονικού προσωπικού, παλαιότητα και ακαταλληλότητα εγκαταστάσεων. Επίσης, βασικά θέματα των κρατουμένων αποτελούν το επισκεπτήριο, οι άδειες και η επαφή με την ευρύτερη κοινότητα.

Αντίθετα, αναφέρθηκαν ως θετικές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ, όπου αυτές λειτουργούν. Ωστόσο, ως ανασταλτικός παράγοντας στην αποτελεσματικότητά τους αναφέρθηκε ο περιορισμός τους μόνο σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθώς το ισχύον νομικό πλαίσιο, ειδικά στις περιπτώσεις μεγάλων ποινών, δεν προσφέρει θεραπευτική εναλλακτική στους χρήστες- παραβάτες.

Οι κρατούμενοι τόνισαν και τη σημασία της εκπαίδευσης μέσα στη φυλακή, καθώς επιτελεί ένα διπλό έργο, τη δυνατότητα κατάρτισης και τη δυνατότητα να βρίσκονται για κάποιο διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας σε έναν χώρο που δεν θυμίζει φυλακή.

Το προφίλ των κρατουμένων Αλλοδαποί, ηλικίας 20 ετών, ιδιαίτερα χαμηλής μόρφωσης, που συλλαμβάνονται για πρώτη φορά και κάνουν περιστασιακή ή συστηματική χρήση ναρκωτικών, είναι στην πλειονότητά τους οι κρατούμενοι στα κέντρα κράτησης ανηλίκων.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την έρευνα του ΚΕΘΕΑ, η συντριπτική πλειοψηφία των κρατούμενων στα καταστήματα κράτησης ανηλίκων (80%) είναι αλλοδαποί. Το 20,7% έχει ελληνική εθνικότητα, το 21,4% αλβανική, το 20,4% αλγερινή και το 7% πακιστανική. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στις επιβαρυμένες συνθήκες διαβίωσης, την αδυναμία εξασφάλισης βασικών αγαθών με νόμιμους τρόπους, τη συχνότερη απουσία οικογενειακού περιβάλλοντος που να μπορεί να αναλάβει την εποπτεία του ανήλικου κατά την εφαρμογή μέτρων εναλλακτικών της φυλάκισης και σε ψυχολογικούς παράγοντες που συνδέονται με τη μεταναστευτική ιδιότητα.

Μέσος όρος ηλικίας των κρατούμενων είναι τα 20 χρόνια.

Ο βαθμός ένταξης των κρατουμένων στην ελληνική κοινωνία και η παρουσία υποστηρικτικού– οικογενειακού δικτύου εμφανίζει σημαντική διακύμανση ανάλογα με την εθνικότητα. Έτσι, Έλληνες και Αλβανοί διαμένουν πριν τον εγκλεισμό, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, με έναν από τους δύο γονείς, ενώ αντίθετα Αλγερινοί, Πακιστανοί και άλλες εθνικότητες μένουν μόνοι, στον δρόμο ή/και σε ομαδικά καταλύματα με άλλους ομοεθνείς τους.

Το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στη φυλακή κυρίως για κλοπές (26,7%), ληστείες (25,7%) και αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά (26,5%). Για τους περισσότερους (61,6%) αυτή ήταν η πρώτη σύλληψη και για ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό (84,9) η πρώτη φυλάκιση, η οποία προέκυψε περίπου στα 18 χρόνια.

Δύο στους πέντε κρατούμενους έχουν κάνει συστηματική χρήση ναρκωτικών, ενώ οι τρεις στους πέντε έχουν κάνει περιστασιακή χρήση κάποιας παράνομης ουσίας στη ζωή τους.

Ο πληθυσμός των ανήλικων κρατουμένων παρουσιάζει σημαντικά εκπαιδευτικά κενά.

Το 79,6% των κρατούμενων έχει ολοκληρώσει το δημοτικό, ενώ το 8,5% δεν έχει παρακολουθήσει σχολείο. Μόνο το 10,9% των κρατουμένων έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 41,8% την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στις προτάσεις που καταθέτει το ΚΕΘΕΑ περιλαμβάνονται η επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου για την ποινική αντιμετώπιση των ανήλικων, στην κατεύθυνση της βέλτιστης εφαρμογής των υπαρχουσών διατάξεων και της αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού τους, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων στα καταστήματα κράτησης, η επιπλέον έρευνα για τη νεανική παραβατικότητα και τη σύνδεσή της με τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα και την οικονομική κρίση, καθώς και ο σχεδιασμός ενιαίου συστήματος συγκέντρωσης και καταγραφής στοιχείων των ανηλίκων στα καταστήματα κράτησης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ
"Ο ηρωικός άνθρωπος αισθάνεται πως είναι διαλεγμένος από την Μοίραν ως αγωνιστής και ως μάρτυς - περισσότερον ως μάρτυς, αφού την επιτυχίαν δεν την μετρεί με αποτελέσματα άμεσα, με αριθμούς και μεγέθη, δεν την μετρεί καν διόλου. Είναι το αλεξικέραυνον, που θα συγκεντρώση επάνω του (θα προσελκύση μάλλον εθελουσίως) όλας τας καταιγίδας και όλα τ' αστροπελέκια, διά να προστατευθούν τα κατοικητήρια των ειρηνικών ανθρώπων. Εις την ετοιμότητα του κινδύνου, τον σύρει με ακαταμάχητον έλξιν η αισθητική, θα έλεγα, γοητεία του κινδύνου, η συναίσθησις ότι είναι προνόμιον των ολίγων να συντρίβωνται υπέρ των άλλων υπό των άλλων - το πολυτιμότερον προνόμιον! Ο ηρωικός άνθρωπος δεν είναι το άνθος, δεν είν' ο καρπός - αυτά αντιπροσωπεύουν το παρόν και του παρόντος την ανεπιφύλακτον χαράν. Είναι ο σπόρος που θα ταφή και θα σαπίση δια ν' αναφανή το άνθισμα και το κάρπισμα. Είν' εκείνος που θάπτεται δια να εορτασθή η ανάστασις, και ανάστασις χωρίς ταφήν δεν υπάρχει."

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
Απάντηση στο Ρουσίτ Πασά στα 1822

''Πασά μου, μου στέλνεις ένα μπουγιουρντί, μου λες να προσκυνήσω, και εγώ πασά μου ερώτησα τον πούτσο μου τον ίδιο, και αυτός μου αποκρίθηκε να μη σε προσκυνήσω κι αν ερθείς επάνω μου ευθύς να πολεμίσω''

Και απάντηση στον Σιλιχτάρ Μπόδα στα 1823

''Γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε «από ημάς» συνθήκην με «έναν» κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα! - Άμα ζήσω, θα τους γαμήσω. Άμα πεθάνω, θα μου κλάσουν τον πούτσο''

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
"Φυλάτε τη Γη σας και την Τιμή της μόνο με Σπαθί. Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες- ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- να εξευτελίζετε τη Φυλή. Πάψετε παλιόγρηες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια και πιάστε το Σπαθί. Τα πάντα στη Ζωή -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτώνται με το Σπαθί."

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα...

(Μέρος του λόγου που εκφώνησε ο Κολοκοτρώνης στην Πνύκα).

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Δεν με μέλει αν βάλω σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που δεν την σέβομαι, δεν είμαι καμωμένος για την κυβέρνηση ή για το κράτος, έγινα για το έθνος, και το ξέρω επειδή γι’ αυτό ίσα-ίσα πονώ. Για την κυβέρνηση μου έρχεται σιχαμός και καταφρόνια, άμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση ξεπέφτω, μαργώνω και μαραίνομαι. Σηκώνομαι, ξανοίγω και ανθοβολώ άμα νοιώθω τον Ελληνισμό. Σε όποια γωνιά του Ελληνισμού και αν βρεθώ, θα πασχίζω πάντα να δυναμώνω, να ξυπνώ, να ζωντανεύω την ψυχή του, και ας γίνει οτι γίνει. Ξυπνώ καθε ύπνο, κεντρίζω καθε βαρεμό, συνδαυλίζω κάθε στάχτη, ξεσκεπάζω καθε σπίθα κρυμμένη και ανάβω κάθε φωτιά σβησμένη, βγάζω κάθε πνοή κουρασμένη και παίζω κάθε χορδή σιωπηλή. Ξυπνώ, ξυπνώ, ξυπνώ και γι αυτό με λεν και ξυπνητήρι…

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Είδα στον ύπνο μου τον Παύλο τον Μελά, να παίρνει σάρκα για να πει μια ιστορία για κάποια αγέρωχα κι αδούλωτα μυαλά, που προδιαγράφουν της Πατρίδας την πορεία. .
..

Είχ’ η μορφή του θλίψη, πόνο και οργή, για αυτούς που σήμερα τις τύχες μας ορίζουν, που ασελγούν πάνω σ΄ανθρώπους και σε γη και καθετί Ελληνικό το αφορίζουν.
...
Μέσα στην μπλε του την αντάρτικη στολή και με το χέρι του στη μαύρη τη πιστόλα, δίνει στους άντρες του ξανά την εντολή Ελευθερία και Πατρίδα πάνω από όλα!
...
Αν θες στον ύπνο σου να έρθει ο Μέλας μαζί μ’ αγγέλους, σκοτωμένα παλικάρια, να σε τραβήξουν απ ’τον δρόμο που τραβάς, για να βαδίσεις τα δικά τους τα αχνάρια... ..
.
φέρε στα μάτια σου του Παύλου τη στολή, ορκίσου πάνω της, πως δεν θα τον προδώσεις και συρε να βρεις την δική σου εντολή αφού τον ύπνο του εχθρού μας θα στοιχειώσεις.

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP