Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Και επίσημα οι υπερεπίτροποι μπαίνουν στις τράπεζες

Σε επιτροπεία θα βρεθούν και τυπικά από τις 16 Ιανουαρίου οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, που ανακεφαλαιοποιούνται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των εταιρειών που θα αναλάβουν το έργο της παρακολούθησης των τραπεζών.


Σύμφωνα με... πληροφορίες του Euro2day, εντός του Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε από την Κομισιόν η διαδικασία αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών και πριν από μερικές ημέρες κλείδωσαν τα ονόματα των τριών που επιλέγονται.
Πρόκειται για διεθνώς αξιόπιστες ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες που θα αναλάβουν, σε επίπεδο μητρικής, την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων αναδιάρθρωσης στο σχήμα ΕΤΕ – Eurobank, και στις Alpha Bank και Πειραιώς.
Όπως προβλέπεται από το μνημόνιο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα υπογράψει με τις παραπάνω τράπεζες συμβάσεις παρακολούθησης των σχεδίων αναδιάρθρωσης. Το έργο της παρακολούθησης εφαρμογής των σχεδίων αυτών θα τοαναλάβουν οι ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες που επιλέγονται για τον ρόλο του επιτρόπου.
Οι επίτροποι θα υποβάλλουν τριμηνιαίες εκθέσεις διακυβέρνησης, αλλά και ad hoc εκθέσεις, όποτε απαιτείται, στην τρόικα, στην οποία θα αναφέρονται απευθείας.
Το κυριότερο, όμως, είναι ότι θα μπορούν να παρίστανται, ως παρατηρητές, στις εκτελεστικές επιτροπές των τραπεζών, καθώς και στις επιτροπές διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου. Θα έχουν επίσης πρόσβαση στα πρακτικά του Δ.Σ. των τραπεζών. Κοινώς, η άσκηση διοίκησης στις τράπεζες θα βρίσκεται υπό την αυστηρή εποπτεία των πιστωτών.
Τα παραπάνω σημαίνουν ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος χορηγήσεων, έλεγχος της πολιτικής σε ό,τι αφορά ρυθμίσεις και διαγραφές όλων των δανείων του παρελθόντος και βεβαίως πλήρης εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης με διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων εκτελεστικών και μη μελών του Δ.Σ.
Προβλέπεται επίσης επανασύσταση, όπου de facto έχουν καταργηθεί, των επιτροπών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης στις συνεδριάσεις των οποίων θα παρίσταται, όπως προαναφέρθηκε, ο επίτροπος.
Ταυτόχρονα, με τις συμβάσεις θα ρυθμίζονται αυστηρά θέματα χορηγήσεων δανείων προς μέλη Δ.Σ. και συνδεδεμένα μέλη, στελέχη και εργαζόμενους στις τράπεζες. Οι παραπάνω κατηγορίες δανειοληπτών θα ταξινομούνται και θα παρακολουθούνται ξεχωριστά.
Οι όροι χορήγησης των δανείων προς την παραπάνω κατηγορία προσώπων δεν θα διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτούς των υπόλοιπων δανειοληπτών, το ύψος των δανείων θα διαμορφώνεται στο πενταπλάσιο των ετήσιων αποδοχών τους, αν πρόκειται για ενυπόθηκα δάνεια, και προκειμένου για μη εξασφαλισμένα δάνεια δεν θα υπερβαίνει το πενταπλάσιο των μηνιαίων αποδοχών τους.
Τα δάνεια στα κόμματα και οι αμοιβές των στελεχών
Πλαφόν μπαίνει και στην… αμαρτωλή κατηγορία χορηγήσεων δάνειων σε πολιτικά κόμματα. Οι συμβάσεις παρακολούθησης προβλέπουν ότι ο ρυθμός χορηγήσεων προς τα κόμματα δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ετήσιο ρυθμό χορηγήσεων της τράπεζας.
Αναφορικά με τις αμοιβές των management teams των τραπεζών που θα δεχθούν κρατική βοήθεια, οι συμβάσεις προβλέπουν εναρμονισμό στο γενικότερο πνεύμα συγκράτησης του κόστους, όπως ακριβώς συνέβη και στις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες που δέχθηκαν βοήθεια, ενώ αφήνεται ανοικτή η δυνατότητα ικανοποιητικών μπόνους εφόσον επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του προγράμματος αναδιάρθρωσης.
Εντός του α΄ τριμήνου του 2013 οι τράπεζες θα υποβάλουν στην Τ.τ.Ε. σχέδια για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων αδυναμιών λειτουργίας διακυβέρνησης, με σαφή χρονοδιαγράμματα για την πλήρη εφαρμογή των σχεδίων ως το τελευταίο τρίμηνο του επόμενου έτους.
Η κυβέρνηση καλείται να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της διοίκησης των συστημικών τραπεζών, ενώ τo Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα πρέπει ως το τέλος Μαρτίου 2013 να δημοσιεύσει το πλαίσιο σχέσεών του με την κάθε τράπεζα, που θα ανακεφαλαιοποιήσει.
Πλαίσιο που θα καθορίζει τις αρμοδιότητες του management team καθώς και των μελών του διοικητικού συμβουλίου κάθε τράπεζας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι συστημικές τράπεζες διοικούνται με ανταγωνιστικό τρόπο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ
"Ο ηρωικός άνθρωπος αισθάνεται πως είναι διαλεγμένος από την Μοίραν ως αγωνιστής και ως μάρτυς - περισσότερον ως μάρτυς, αφού την επιτυχίαν δεν την μετρεί με αποτελέσματα άμεσα, με αριθμούς και μεγέθη, δεν την μετρεί καν διόλου. Είναι το αλεξικέραυνον, που θα συγκεντρώση επάνω του (θα προσελκύση μάλλον εθελουσίως) όλας τας καταιγίδας και όλα τ' αστροπελέκια, διά να προστατευθούν τα κατοικητήρια των ειρηνικών ανθρώπων. Εις την ετοιμότητα του κινδύνου, τον σύρει με ακαταμάχητον έλξιν η αισθητική, θα έλεγα, γοητεία του κινδύνου, η συναίσθησις ότι είναι προνόμιον των ολίγων να συντρίβωνται υπέρ των άλλων υπό των άλλων - το πολυτιμότερον προνόμιον! Ο ηρωικός άνθρωπος δεν είναι το άνθος, δεν είν' ο καρπός - αυτά αντιπροσωπεύουν το παρόν και του παρόντος την ανεπιφύλακτον χαράν. Είναι ο σπόρος που θα ταφή και θα σαπίση δια ν' αναφανή το άνθισμα και το κάρπισμα. Είν' εκείνος που θάπτεται δια να εορτασθή η ανάστασις, και ανάστασις χωρίς ταφήν δεν υπάρχει."

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
Απάντηση στο Ρουσίτ Πασά στα 1822

''Πασά μου, μου στέλνεις ένα μπουγιουρντί, μου λες να προσκυνήσω, και εγώ πασά μου ερώτησα τον πούτσο μου τον ίδιο, και αυτός μου αποκρίθηκε να μη σε προσκυνήσω κι αν ερθείς επάνω μου ευθύς να πολεμίσω''

Και απάντηση στον Σιλιχτάρ Μπόδα στα 1823

''Γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε «από ημάς» συνθήκην με «έναν» κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα! - Άμα ζήσω, θα τους γαμήσω. Άμα πεθάνω, θα μου κλάσουν τον πούτσο''

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
"Φυλάτε τη Γη σας και την Τιμή της μόνο με Σπαθί. Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες- ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- να εξευτελίζετε τη Φυλή. Πάψετε παλιόγρηες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια και πιάστε το Σπαθί. Τα πάντα στη Ζωή -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτώνται με το Σπαθί."

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα...

(Μέρος του λόγου που εκφώνησε ο Κολοκοτρώνης στην Πνύκα).

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Δεν με μέλει αν βάλω σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που δεν την σέβομαι, δεν είμαι καμωμένος για την κυβέρνηση ή για το κράτος, έγινα για το έθνος, και το ξέρω επειδή γι’ αυτό ίσα-ίσα πονώ. Για την κυβέρνηση μου έρχεται σιχαμός και καταφρόνια, άμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση ξεπέφτω, μαργώνω και μαραίνομαι. Σηκώνομαι, ξανοίγω και ανθοβολώ άμα νοιώθω τον Ελληνισμό. Σε όποια γωνιά του Ελληνισμού και αν βρεθώ, θα πασχίζω πάντα να δυναμώνω, να ξυπνώ, να ζωντανεύω την ψυχή του, και ας γίνει οτι γίνει. Ξυπνώ καθε ύπνο, κεντρίζω καθε βαρεμό, συνδαυλίζω κάθε στάχτη, ξεσκεπάζω καθε σπίθα κρυμμένη και ανάβω κάθε φωτιά σβησμένη, βγάζω κάθε πνοή κουρασμένη και παίζω κάθε χορδή σιωπηλή. Ξυπνώ, ξυπνώ, ξυπνώ και γι αυτό με λεν και ξυπνητήρι…

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Είδα στον ύπνο μου τον Παύλο τον Μελά, να παίρνει σάρκα για να πει μια ιστορία για κάποια αγέρωχα κι αδούλωτα μυαλά, που προδιαγράφουν της Πατρίδας την πορεία. .
..

Είχ’ η μορφή του θλίψη, πόνο και οργή, για αυτούς που σήμερα τις τύχες μας ορίζουν, που ασελγούν πάνω σ΄ανθρώπους και σε γη και καθετί Ελληνικό το αφορίζουν.
...
Μέσα στην μπλε του την αντάρτικη στολή και με το χέρι του στη μαύρη τη πιστόλα, δίνει στους άντρες του ξανά την εντολή Ελευθερία και Πατρίδα πάνω από όλα!
...
Αν θες στον ύπνο σου να έρθει ο Μέλας μαζί μ’ αγγέλους, σκοτωμένα παλικάρια, να σε τραβήξουν απ ’τον δρόμο που τραβάς, για να βαδίσεις τα δικά τους τα αχνάρια... ..
.
φέρε στα μάτια σου του Παύλου τη στολή, ορκίσου πάνω της, πως δεν θα τον προδώσεις και συρε να βρεις την δική σου εντολή αφού τον ύπνο του εχθρού μας θα στοιχειώσεις.

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP