Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

ΕΕ: Νέοι περιβαλλοντικοί κανόνες για τα καύσιμα των πλοίων

Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα οι νέοι περιβαλλοντικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα καύσιμα των πλοίων.

Οι νέοι αυτοί νόμοι, σύμφωνα με την Ε.Ε. θα μειώσουν σημαντικά την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ατμοσφαιρικοί ρύποι από τις θαλάσσιες μεταφορές μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις και, ως εκ τούτου, ευθύνονται όλο και περισσότερο για τα... προβλήματα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Εάν δεν ληφθούν μέτρα, οι θειούχες εκπομπές από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες στις θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ θα υπερβούν, πριν από το 2020, τις προερχόμενες από χερσαίες πηγές. Η αναθεωρημένη νομοθεσία θα θέσει τέλος στην τάση αυτή και θα μειώσει όχι μόνο τις θειούχες εκπομπές αλλά, πράγμα που είναι σημαντικότερο, και τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων, αποτελώντας σαφές βήμα προόδου για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, επισημαίνει η Επιτροπή.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σιιμ Κάλας δήλωσε για το θέμα τα εξής: «Η Ευρώπη είναι πλέον σε καλό δρόμο για την τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν ομόφωνα τα κράτη μέλη το 2008 στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Φυσικά, έχουμε επίγνωση του κόστους συμμόρφωσης που επηρεάζει τον συγκεκριμένο κλάδο, το οποίο και επιδιώκουμε να ελαχιστοποιήσουμε μέσω της «εργαλειοθήκης για αειφόρες πλωτές μεταφορές», η οποία παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2011».

Η κοινοτική οδηγία

Η οδηγία που αρχίζει να ισχύει σήμερα, βασίζεται στα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ). Σύμφωνα με τις διατάξεις της, μειώνεται προοδευτικά, μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, η μέγιστη περιεκτικότητα των ναυτιλιακών καυσίμων σε θείο από 3,5% που είναι σήμερα σε 0,5%. Σε ορισμένα πολύ ευαίσθητα οικοσυστήματα, όπως η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της Μάγχης, η μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο θα έχει μειωθεί σε 0,1% ήδη από το 2015.

Αντί των καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, τα πλοία μπορούν να επιλέξουν ισοδύναμες μεθόδους συμμόρφωσης, όπως συστήματα καθαρισμού των καυσαερίων ή κινητήρες υγροποιημένου φυσικού αερίου (YΦΑ/LNG). Τα υφιστάμενα μέσα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των μεταφορών, όπως τα προγράμματα ΔΕΔ-Μ (διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών) και «Marco Polo», καθώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε «πράσινα» έργα ναυτιλιακού χαρακτήρα. Επιπλέον, η Επιτροπή δρομολόγησε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη χρήση ΥΦΑ ως ναυτιλιακού καυσίμου.

Η εν λόγω οδηγία αποτελεί το πλέον πρόσφατο στοιχείο του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την ατμοσφαιρική ρύπανση, που έχει διαμορφωθεί κατά την τελευταία 30ετία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί ήδη συνολική επανεξέταση του πλαισίου πολιτικής με σκοπό την επικαιροποίησή του το 2013.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ
"Ο ηρωικός άνθρωπος αισθάνεται πως είναι διαλεγμένος από την Μοίραν ως αγωνιστής και ως μάρτυς - περισσότερον ως μάρτυς, αφού την επιτυχίαν δεν την μετρεί με αποτελέσματα άμεσα, με αριθμούς και μεγέθη, δεν την μετρεί καν διόλου. Είναι το αλεξικέραυνον, που θα συγκεντρώση επάνω του (θα προσελκύση μάλλον εθελουσίως) όλας τας καταιγίδας και όλα τ' αστροπελέκια, διά να προστατευθούν τα κατοικητήρια των ειρηνικών ανθρώπων. Εις την ετοιμότητα του κινδύνου, τον σύρει με ακαταμάχητον έλξιν η αισθητική, θα έλεγα, γοητεία του κινδύνου, η συναίσθησις ότι είναι προνόμιον των ολίγων να συντρίβωνται υπέρ των άλλων υπό των άλλων - το πολυτιμότερον προνόμιον! Ο ηρωικός άνθρωπος δεν είναι το άνθος, δεν είν' ο καρπός - αυτά αντιπροσωπεύουν το παρόν και του παρόντος την ανεπιφύλακτον χαράν. Είναι ο σπόρος που θα ταφή και θα σαπίση δια ν' αναφανή το άνθισμα και το κάρπισμα. Είν' εκείνος που θάπτεται δια να εορτασθή η ανάστασις, και ανάστασις χωρίς ταφήν δεν υπάρχει."

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
Απάντηση στο Ρουσίτ Πασά στα 1822

''Πασά μου, μου στέλνεις ένα μπουγιουρντί, μου λες να προσκυνήσω, και εγώ πασά μου ερώτησα τον πούτσο μου τον ίδιο, και αυτός μου αποκρίθηκε να μη σε προσκυνήσω κι αν ερθείς επάνω μου ευθύς να πολεμίσω''

Και απάντηση στον Σιλιχτάρ Μπόδα στα 1823

''Γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε «από ημάς» συνθήκην με «έναν» κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα! - Άμα ζήσω, θα τους γαμήσω. Άμα πεθάνω, θα μου κλάσουν τον πούτσο''

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
"Φυλάτε τη Γη σας και την Τιμή της μόνο με Σπαθί. Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες- ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- να εξευτελίζετε τη Φυλή. Πάψετε παλιόγρηες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια και πιάστε το Σπαθί. Τα πάντα στη Ζωή -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτώνται με το Σπαθί."

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα...

(Μέρος του λόγου που εκφώνησε ο Κολοκοτρώνης στην Πνύκα).

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Δεν με μέλει αν βάλω σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που δεν την σέβομαι, δεν είμαι καμωμένος για την κυβέρνηση ή για το κράτος, έγινα για το έθνος, και το ξέρω επειδή γι’ αυτό ίσα-ίσα πονώ. Για την κυβέρνηση μου έρχεται σιχαμός και καταφρόνια, άμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση ξεπέφτω, μαργώνω και μαραίνομαι. Σηκώνομαι, ξανοίγω και ανθοβολώ άμα νοιώθω τον Ελληνισμό. Σε όποια γωνιά του Ελληνισμού και αν βρεθώ, θα πασχίζω πάντα να δυναμώνω, να ξυπνώ, να ζωντανεύω την ψυχή του, και ας γίνει οτι γίνει. Ξυπνώ καθε ύπνο, κεντρίζω καθε βαρεμό, συνδαυλίζω κάθε στάχτη, ξεσκεπάζω καθε σπίθα κρυμμένη και ανάβω κάθε φωτιά σβησμένη, βγάζω κάθε πνοή κουρασμένη και παίζω κάθε χορδή σιωπηλή. Ξυπνώ, ξυπνώ, ξυπνώ και γι αυτό με λεν και ξυπνητήρι…

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Είδα στον ύπνο μου τον Παύλο τον Μελά, να παίρνει σάρκα για να πει μια ιστορία για κάποια αγέρωχα κι αδούλωτα μυαλά, που προδιαγράφουν της Πατρίδας την πορεία. .
..

Είχ’ η μορφή του θλίψη, πόνο και οργή, για αυτούς που σήμερα τις τύχες μας ορίζουν, που ασελγούν πάνω σ΄ανθρώπους και σε γη και καθετί Ελληνικό το αφορίζουν.
...
Μέσα στην μπλε του την αντάρτικη στολή και με το χέρι του στη μαύρη τη πιστόλα, δίνει στους άντρες του ξανά την εντολή Ελευθερία και Πατρίδα πάνω από όλα!
...
Αν θες στον ύπνο σου να έρθει ο Μέλας μαζί μ’ αγγέλους, σκοτωμένα παλικάρια, να σε τραβήξουν απ ’τον δρόμο που τραβάς, για να βαδίσεις τα δικά τους τα αχνάρια... ..
.
φέρε στα μάτια σου του Παύλου τη στολή, ορκίσου πάνω της, πως δεν θα τον προδώσεις και συρε να βρεις την δική σου εντολή αφού τον ύπνο του εχθρού μας θα στοιχειώσεις.

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP