Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

«Πού πήγαν τα λεφτά;»

Προσπεράστε τις φράσεις του νεοδημοκράτη αρθογράφου για τον ''καλό Καραμανλή'' και μείνετε στην ουσία για τα λεφτά που πήγαν στις τράπεζες. Στο τέλος ένα ενδιαφέρον σχόλιο για τις ευθύνες του Δικηγορικού Συλλόγου.
 του Σωτήριου Καλαμίτση
Διαβάζοντας το άρθρο του συναδέλφου κ. Σταύρου Τσίπρα της 08.12.2012 το σχετικό με το ποσό που έχει διατεθεί στις τράπεζες υπό μορφήν εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου [€ 238 δισ.] θυμήθηκα το ερώτημα που έθετε ο ΓΑΠ στις προεκλογικές εκστρατείες του το 2009. «Πού πήγαν τα λεφτά;» ερωτούσε τα αλαλάζοντα πλήθη που...
καταριόντουσαν τον κακό Καραμανλή, ο οποίος δεν ήξερε από φτώχεια και ταλαιπωρούσε ο ανάλγητος τον λαό, ενώ ο Γιωργάκης, που είχε μεγαλώσει στη Δραπετσώνα ανάμεσα στη φτωχολογιά, τον πονούσε τον λαό και ήταν έτοιμος να ανοίξει τα πουγκιά, ευθύς ως θα ερχόταν εν τη βασιλεία της μάσας και της αρπαχτής μαζί με τον Πρωτόπαππα και τ’ άλλα τα παιδιά. Εννοούσε, προφανώς, ο Γιωργάκης ότι η ΝΔ έφαγε τα λεφτά με τη [δική της] παρέα και δεν άφησε τίποτε για τον λαό [ΣΗΜ. μεταφραστή: όταν λέμε «λαό» εννοούμε τον εαυτό μας και τη δική μας παρέα]. Μετά από λίγο το ερώτημα αντικαταστάθηκε από τη διαβεβαίωση ότι «Λεφτά υπάρχουν», αφού προηγουμένως ο Γιωργάκης είχε διαπιστώσει ότι ο κακός Καραμανλής είχε βρει μάνι-μάνι € 100 δισ. για τις τράπεζες.
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά έχοντας υπόψη ότι
α] κατ’ εμέ έχουν τεθεί στη διάθεση των τραπεζών € 298 δισ. και όχι € 238 δισ. που γράφει ο συνάδελφος κ. Τσίπρας. Ίσως να σφάλλω εγώ, αλλά έτσι τα μέτρησα και τα ξαναμέτρησα. Πάσα διόρθωση δεκτή.
β] το χρέος της χώρας το έτος 2009 ανερχόταν σε € 270 δισ.
1] Νόμος 3723/2008 – άρθρο 1ο
Με τον νόμο αυτόν που φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις» επετράπη στις τράπεζες να αυξήσουν το μετοχικό κεφάλαιό τους με συνοπτικές διαδικασίες κατά παρέκκλιση του βασικού περί ανωνύμων εταιρειών νόμου, αλλά και των διατάξεων του ίδιου του καταστατικού τους, δι’ εκδόσεως προνομιούχων μετοχών, τις οποίες θα αποκτούσε το Δημόσιο στην ονομαστική αξία τους. Η αύξηση έπρεπε να γίνει μέχρι 31.12.2009, αλλ’ η προθεσμία μπορούσε να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως προβλέφθηκε με το άρθρο 39§2 ν. 3844/2010, εξ ου και ο υπουργός την παρέτεινε διαδοχικώς μέχρι και την 31.12.2012. Εικάζω βασίμως ότι θα την παρατείνει εκ νέου.
Το συνολικό ποσό που θα διετίθετο για τον σκοπό αυτό από το Δημόσιο προς όλες τις τράπεζες ορίσθηκε σε € 5 δισ., ενώ η κατανομή του μεταξύ των τραπεζών θα γινόταν από τον υπουργό Οικονομικών κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητή της ΤτΕ.
2] Νόμος 3723/2008 – άρθρο 2ο
Με το άρθρο αυτό παρεσχέθη η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι του συνολικού ποσού των € 15 δισ., για δάνεια που θα συναφθούν μέχρι 31.12.2009 με ή χωρίς έκδοση τίτλων και θα έχουν διάρκεια από τρεις μήνες έως τρία έτη.
Το ποσό των € 15 δισ. αυξήθηκε σε 30 δισ. με το άρθρο τέταρτο παρ. 8 ν.3845/2010, σε 55 δισ. με το άρθρο 7 ν. 3872/2010 και σε 85 δισ. με το άρθρο 19§1 ν. 3965/2011 πάντοτε «προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας".
3] Νόμος 3723/2008 – άρθρο 3ο
Με το άρθρο αυτό επετράπη στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) να εκδίδει μέχρι 31.12.2009 τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου τριετούς διάρκειας το πολύ μέχρι συνολικού ύψους € 8 δισ. και να τους διαθέτει απευθείας στα πιστωτικά ιδρύματα.
4] Νόμος 3723/2008 – άρθρο 4ο
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι δυνατόν τα κονδύλια που διατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο για την εφαρμογή των ανωτέρω άρθρων 2 και 3 να ανακατανέμονται ανά κατηγορία ρυθμίσεων αναλόγως της απορροφητικότητας και των εν γένει αναγκών που προκύπτουν, διατηρουμένου πάντως του ανώτατου συνολικού ύψους των κονδυλίων αυτών στο ποσό των € 23 δισ.
Το ποσό των € 23 δισ. αυξήθηκε σε 48 δισ. με το άρθρο τέταρτο παρ. 8 ν. 3845/2010, σε 73 δισ. με το άρθρο 7 ν. 3872/2010 και σε 103 δισ. με το άρθρο 19§1 ν. 3965/2011 πάντοτε «προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας".
5] νόμος 3864/2010
Με τον νόμο αυτό ιδρύθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με κεφάλαιο € 10 δισ. για τη στήριξη των τραπεζών.
Το κεφάλαιο αυξήθηκε σε € 50 δισ. με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19.04.2012, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4079/2012.
6] Με την απόφαση 2/43219/ 0025/6.5.2011 του Υφυπουργού Οικονομικών παρεσχέθη [βάσει άλλων διατάξεων] εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ύψους € 15 δισ. προς την ΤτΕ για την ενίσχυση των τραπεζών.
Το εν λόγω ποσό αυξήθηκε σε € 30 δισ. με την ΠΝΠ της 14.11.2011, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4031/2011, ενώ με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου το ποσό αυτό αυξήθηκε σε € 60 δισ.
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟΝ: 85 +103 + 50 +60 = € 298 δισ.
Και όλα αυτά για την προστασία της ρευστότητας της πραγματικής Οικονομίας, η οποία πραγματική οικονομία είναι τόσο απρόβλεπτη και παίζει τέτοια παιχνιδάκια στους φωστήρες που μας κυβερνούν, ώστε αυτοί να αναγκάζονται να εκδίδουν Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου για να αντιμετωπίσουν τις απρόβλεπτες καταστάσεις που προκαλεί αυτή η άτιμη η πραγματική οικονομία.
Άρα, ο κακός Καραμανλής διέθεσε για τη διάσωση των τραπεζών € 28 δισ. [5 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου + 23 για εγγυήσεις], ενώ ο καλός Γιωργάκης που παρεπονείτο ότι ο κακός Καραμανλής βρήκε μάνι-μάνι € 100 δισ. για τις τράπεζες, διέθεσε € 270 δισ. Και για να εξηγούμεθα, εγώ δεν ξεχνώ ότι ο Καραμανλής ψηφίζει ΝΑΙ σε όλα τα Μνημόνια, άρα και στα € 270 δισ. του Γιωργάκη.
Τα δισεκατομμύρια αυτά, βεβαίως, δεν τέθηκαν στη διάθεση των τραπεζών σε μετρητά με εξαίρεση τα € 5 δισ., με τα οποία έγινε αύξηση του κεφαλαίου τους με τη συμμετοχή του Δημοσίου. Τέθηκαν στη διάθεσή τους με την εγγύηση του Δημοσίου, ώστε βάσει αυτής να αντλήσουν/δανεισθούν χρήμα και να έχουν ρευστότητα. Με δεδομένο ότι οι αυξήσεις των ποσών της εγγύησης του Δημοσίου ήταν αρκετές και συχνές, εικάζω βασίμως ότι έγινε χρήση αυτών, εξ ου και οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν αντλήσει αυτά τα € 298 δισ. Πώς τα διέθεσαν; Ας πούμε ότι € 70 δισ. δόθηκαν σ’ αυτούς που ανέλαβαν τις καταθέσεις τους και τις έστειλαν στην Ελβετία. Τα υπόλοιπα; Γιατί δεν έπεσαν στην πραγματική οικονομία, χάριν της οποίας δήθεν εξεδόθησαν όλοι οι προαναφερθέντες νόμοι, με αποτέλεσμα να στενάζει η αγορά και να επιδεινώνεται η ύφεση;
Παρακαλείται ένα πραγματικά αντιμνημονιακό κόμμα ή ένας πραγματικά αντιμνημονιακός βουλευτής να υποβάλει στον πατριώτη υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα τις ακόλουθες ερωτήσεις:
1] Πόσα χρήματα δανείσθηκε κάθε μία τράπεζα με τις ως άνω εγγυήσεις του Δημοσίου;
2] Πόσα χρήματα καταθετών της έστειλε κάθε τράπεζα στο εξωτερικό στο διάστημα 01.01.2010-21.12.2012;
3] Πόσα χρήματα δάνεισε κάθε τράπεζα την περίοδο 2010-2012;
4] Πόσα χρήματα έχει λαμβάνειν σήμερα κάθε τράπεζα από τους δανειολήπτες της και ποίο το ύψος των καταθέσεων που τηρεί;
5] Ποίο το ύψος των επισφαλών απαιτήσεων που έχει κάθε τράπεζα έναντι δανειοληπτών της και ποίοι οι οφειλέτες αυτών για ποσά άνω των € 500.000 έκαστος; [ΣΗΜ: Υπολαμβάνω ότι τα δάνεια προς τα κόμματα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ έχουν ήδη καταχωρισθεί στον λογαριασμό των επισφαλών απαιτήσεων!].
Αν ο πατριώτης υπουργός και οι τράπεζες επικαλεσθούν το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα, να τους πείτε ότι αυτά είναι κολοκύθια μάντολες. Και τούτο για τον απλό λόγο ότι αν οι εγγυήσεις του Δημοσίου, βάσει των οποίων αντλήθηκαν τα € 298 δισ., καταπέσουν, είμαστε εμείς, ο ελληνικός λαός, που θα κληθούμε και πάλι να πληρώσουμε. Συνεπώς, δικαιούμεθα να γνωρίζουμε ως εγγυητές των δανείων που έχουν λάβει τα λαμόγια για να τα μοιρασθούν με τους κολλητούς τους.
Σωτήριος Καλαμίτσης

 το σχόλιο...
Σωτήρη καλύτερα να ρωτήσεις το δικηγορικό σύλλογο γιατί δεν έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες να προστατέψει τους πολίτες της Πατρίδας μας που τυχαίνει να είναι και πελάτες σας. Τους οποίους ξεζουμίζεται χωρίς να τους παρέχεται σωστές υπηρεσίες.
http://diaforos.blogspot.gr/20...
Προσωπικά έχω μια αγωγή που κανείς δικηγόρος δε φιλοτιμήθηκε να την καταθέσει.
Ο στρουθοκαμηλισμός τελειώνει σιγά σιγά.
Όταν λοιπόν ρωτήσεις το δικηγορικό σύλλογο πρώτα, μετά ρωτάς και τους βουλευτές.
Χρόνια Πολλά.
Γιώργος Σαρρής. admin του diaforos.blogspot.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ
"Ο ηρωικός άνθρωπος αισθάνεται πως είναι διαλεγμένος από την Μοίραν ως αγωνιστής και ως μάρτυς - περισσότερον ως μάρτυς, αφού την επιτυχίαν δεν την μετρεί με αποτελέσματα άμεσα, με αριθμούς και μεγέθη, δεν την μετρεί καν διόλου. Είναι το αλεξικέραυνον, που θα συγκεντρώση επάνω του (θα προσελκύση μάλλον εθελουσίως) όλας τας καταιγίδας και όλα τ' αστροπελέκια, διά να προστατευθούν τα κατοικητήρια των ειρηνικών ανθρώπων. Εις την ετοιμότητα του κινδύνου, τον σύρει με ακαταμάχητον έλξιν η αισθητική, θα έλεγα, γοητεία του κινδύνου, η συναίσθησις ότι είναι προνόμιον των ολίγων να συντρίβωνται υπέρ των άλλων υπό των άλλων - το πολυτιμότερον προνόμιον! Ο ηρωικός άνθρωπος δεν είναι το άνθος, δεν είν' ο καρπός - αυτά αντιπροσωπεύουν το παρόν και του παρόντος την ανεπιφύλακτον χαράν. Είναι ο σπόρος που θα ταφή και θα σαπίση δια ν' αναφανή το άνθισμα και το κάρπισμα. Είν' εκείνος που θάπτεται δια να εορτασθή η ανάστασις, και ανάστασις χωρίς ταφήν δεν υπάρχει."

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
Απάντηση στο Ρουσίτ Πασά στα 1822

''Πασά μου, μου στέλνεις ένα μπουγιουρντί, μου λες να προσκυνήσω, και εγώ πασά μου ερώτησα τον πούτσο μου τον ίδιο, και αυτός μου αποκρίθηκε να μη σε προσκυνήσω κι αν ερθείς επάνω μου ευθύς να πολεμίσω''

Και απάντηση στον Σιλιχτάρ Μπόδα στα 1823

''Γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε «από ημάς» συνθήκην με «έναν» κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα! - Άμα ζήσω, θα τους γαμήσω. Άμα πεθάνω, θα μου κλάσουν τον πούτσο''

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
"Φυλάτε τη Γη σας και την Τιμή της μόνο με Σπαθί. Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες- ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- να εξευτελίζετε τη Φυλή. Πάψετε παλιόγρηες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια και πιάστε το Σπαθί. Τα πάντα στη Ζωή -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτώνται με το Σπαθί."

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα...

(Μέρος του λόγου που εκφώνησε ο Κολοκοτρώνης στην Πνύκα).

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Δεν με μέλει αν βάλω σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που δεν την σέβομαι, δεν είμαι καμωμένος για την κυβέρνηση ή για το κράτος, έγινα για το έθνος, και το ξέρω επειδή γι’ αυτό ίσα-ίσα πονώ. Για την κυβέρνηση μου έρχεται σιχαμός και καταφρόνια, άμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση ξεπέφτω, μαργώνω και μαραίνομαι. Σηκώνομαι, ξανοίγω και ανθοβολώ άμα νοιώθω τον Ελληνισμό. Σε όποια γωνιά του Ελληνισμού και αν βρεθώ, θα πασχίζω πάντα να δυναμώνω, να ξυπνώ, να ζωντανεύω την ψυχή του, και ας γίνει οτι γίνει. Ξυπνώ καθε ύπνο, κεντρίζω καθε βαρεμό, συνδαυλίζω κάθε στάχτη, ξεσκεπάζω καθε σπίθα κρυμμένη και ανάβω κάθε φωτιά σβησμένη, βγάζω κάθε πνοή κουρασμένη και παίζω κάθε χορδή σιωπηλή. Ξυπνώ, ξυπνώ, ξυπνώ και γι αυτό με λεν και ξυπνητήρι…

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Είδα στον ύπνο μου τον Παύλο τον Μελά, να παίρνει σάρκα για να πει μια ιστορία για κάποια αγέρωχα κι αδούλωτα μυαλά, που προδιαγράφουν της Πατρίδας την πορεία. .
..

Είχ’ η μορφή του θλίψη, πόνο και οργή, για αυτούς που σήμερα τις τύχες μας ορίζουν, που ασελγούν πάνω σ΄ανθρώπους και σε γη και καθετί Ελληνικό το αφορίζουν.
...
Μέσα στην μπλε του την αντάρτικη στολή και με το χέρι του στη μαύρη τη πιστόλα, δίνει στους άντρες του ξανά την εντολή Ελευθερία και Πατρίδα πάνω από όλα!
...
Αν θες στον ύπνο σου να έρθει ο Μέλας μαζί μ’ αγγέλους, σκοτωμένα παλικάρια, να σε τραβήξουν απ ’τον δρόμο που τραβάς, για να βαδίσεις τα δικά τους τα αχνάρια... ..
.
φέρε στα μάτια σου του Παύλου τη στολή, ορκίσου πάνω της, πως δεν θα τον προδώσεις και συρε να βρεις την δική σου εντολή αφού τον ύπνο του εχθρού μας θα στοιχειώσεις.

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP