Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

Απαγορεύεται από το Σύνταγμα και την 102 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας η αύξηση του ορίου ηλικίας από τα 65 στα 67

Αλλά οι αλήτες - φασίστες - νεοταξίτες έχουν χεσμένα και το Σύνταγμα και ό,τι σύμβαση δεν τους βολεύει στην εξυπηρέτηση του σκοπού τους.
Είμαστε σίγουροι ότι και ο τίτλος ακόμη αυτού του άρθρου θα παραξενέψει πολλούς. Αλλοι θα αναρωτηθούν: μα τι μας λέει τώρα η «Κόντρα», όταν κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή η συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ δεν έθεσε τέτοιο ζήτημα.
Μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Διαβάστε αυτά που ακολουθούν και θα μας δικαιώσετε. Θα καταλάβετε ότι κάποιοι κρύβουν την αλήθεια και αυτό δεν το κάνουν τυχαία.
Στις 28 Ιούνη του 1952, το ΔΣ του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας κύρωσε την...
102 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας (ΔΣΕ) με τίτλο «Περί ελαχίστων ορίων της κοινωνικής ασφάλειας». Το άρθρο 26 αυτής της σύμβασης καθορίζει ως ανώτατο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης τα 65 χρόνια. Ιδού τι αναφέρει ακριβώς:
«1. Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται από της συμπληρώσεως καθορισμένου ορίου ηλικίας και πέραν.

2. Η τοιαύτη ηλικία δεν δύναται να καθοριστεί μείζων των 65. Δύναται όμως αι αρμόδιαι αρχαί να καθορίσουν ηλικίαν, λαμβανομένης υπ’ όψιν της ικανότητας προς εργασίαν των ηλικιωμένων προσώπων εις την περί ης πρόκειται χώραν».

Ο κανόνας, λοιπόν, είναι ότι απαγορεύεται να οριστούν γενικά όρια ηλικίας πάνω από τα 65, ενώ η εξαίρεση που εισάγεται με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφουν 2 αφορά περιπτώσεις ηλικιωμένων που είναι ικανοί για εργασία. Τέτοιες περιπτώσεις εξαίρεσης υπήρχαν και στην μέχρι τώρα ασφαλιστική νομοθεσία, όπως π.χ. οι καθηγητές των ΑΕΙ και κάποιες άλλες που καταργήθηκαν πρόσφατα. Ολες ήταν εξαιρέσεις στις οποίες οι ηλικιωμένοι ασφαλισμένοι εντάσσονταν εθελοντικά, με στόχο ν’ αυξήσουν λίγο τη χαμηλή (ιδιαίτερα σε σχέση με τα χρόνια δουλιάς) σύνταξή τους. Μ’ άλλα λόγια, η παράταση του ασφαλιστικού βίου πέραν των 65 χρόνων ήταν εθελοντική και αφορούσε στην πράξη ένα μικρό κομμάτι του συνόλου των εργαζόμενων.

Ολες οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ δεν τολμούσαν να στραφούν κατά της 102 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας και κατά του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, που αναφέρει: «Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου».
Από τη στιγμή, λοιπόν που μια Διεθνής Σύμβαση, όπως εν προκειμένω η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 102 του 1952, έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο υπερισχύει από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου και έχει αυξημένη συνταγματική ισχύ. Δηλαδή, δεν μπορεί να καταργηθεί μονομερώς από ένα κράτος μέλος, που την έχει αποδεχτεί και την έχει ενσωματώσει στο εσωτερικό του δίκαιο. Η 102 ΔΣΕ κυρώθηκε με το νόμο 3251/1955 (ΦΕΚ 140Α) και επικυρώθηκε το 1984 με το νόμο 1426/1984 (ΦΕΚ 32Α), που έχει τίτλο: «Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη».

Με το πρώτο άρθρο του νόμου 1426/1984 «κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος  ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης που υπογράφτηκε στο Τορίνο της Ιταλίας στις 18 Οκτώβρη 1961». Επομένως και ο λεγόμενος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης με την κύρωσή του απέκτησε αυξημένη συνταγματική ισχύ, ενώ μέσω αυτού επικυρώθηκε για δεύτερη φορά η αυξημένη συνταγματική ισχύς της 102 ΔΣΕ. Η επικύρωση της ισχύος της 102 ΔΣΕ γίνεται μέσω του άρθρου 12 του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Xάρτη. Παρά την επί εικοσαετία καθυστέρηση της επικύρωσης, μ’ αυτή παραμένει σε ισχύ το άρθρο 26 της 102 ΔΣΕ , σύμφωνα με το οποίο η γενική και υποχρεωτική αύξηση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση από τα 65 στα 67 χρόνια είναι παράνομη.
Την άποψη ότι η γενική αύξηση του ορίου ηλικίας από τα 65 στα 67, που επιβλήθηκε πρόσφατα με το νόμο 4093/2012 (πολυνομοσχέδιο-εφιάλτης για το Μεσποπρόθεσμο 2013-2016), είναι παράνομη, αντισυνταγματική (προσκρούει στο άρθρο 28 του Συντάγματος) και αντίθετη με την 102 ΔΣΕ δεν την υποστηρίζουμε μόνον εμείς. Ο ειδικός στα κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα και συγγραφέας πολλών βιβλίων Γ. Ψηλός (παραμένει ακόμη ενεργός, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του) διατύπωνε την ίδια άποψη προ ενδεκαετίας. Σε άρθρο του στην «Καθημερινή», στις 20 Μάη του 2001, ο Γ. Ψηλός έγραφε μεταξύ των άλλων:
«Διαχέονται κατά καιρούς πληροφορίες, οι περισσότερες δημοσιογραφικής προέλευσης, περί αυξήσεως του ανωτάτου ορίου ηλικίας για σύνταξη, που ισχύει σήμερα των 65 ετών (για τις γυναίκες “παλαιές” ασφαλισμένες είναι 60 ετών), στο 67ο. Για το προκείμενο θέμα, το όριο ηλικίας των 65 δεν είναι εύκολα υπερβατό, γιατί προστατεύεται από την 102/1952/ΔΣΕ “περί ελαχίστων ορίων της κοινωνικής ασφάλειας” (…) Η ΔΣΕ κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον 3251/55 και αποτελεί εσωτερικό δίκαιο αυξημένης τυπικής ισχύος κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος. Η δέσμευση αυτή ως προς το όριο ηλικίας επιβεβαιώθηκε και με τον ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη, άρθρο 12, που κύρωσε η Ελλάδα με το ν. 1426/84».

Ενώ, λοιπόν, τα πράγματα είναι πεντακάθαρα, ενώ έχουμε ευθεία παραβίαση μιας Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, που έχει κυρωθεί και επικυρωθεί και αποτελεί νόμο αυξημένης συνταγματικής ισχύος στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο, επικρατεί μούγκα στη στρούγκα.
Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, που είναι αρμόδιο για την τήρηση των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας από τα κράτη που τις κυρώνουν, κάνει το κορόϊδο και δεν ανακινεί ζήτημα απόλυτης καταστρατήγησης από την ελληνική κυβέρνηση του άρθρου 26 της 102 ΔΣΕ. Προφανώς κάνει πλάτες στην ελληνική κυβέρνηση (και την τρόικα), γιατί την ίδια στάση τήρησε και στις περιπτώσεις ιμπεριαλιστικών κρατών της ΕΕ, που έχουν αυξήσει εδώ και καιρό το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67.
Η αστικοποιημένη συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, που δεν χάνει ευκαιρία να διαφημίζει τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας και τη δράση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, επίσης σιωπά ένοχα, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι όχι απλώς παραβιάζεται η 102 ΔΣΕ, αλλά ουσιαστικά καταργείται πραξικοπηματικά και στα μουλωχτά μια από τις βασικές της διατάξεις.
Τα αντιπολιτευόμενα αστικά κόμματα σιωπούν, επίσης, ενώ γνωρίζουν ότι παραβιάζεται η 102 ΔΣΕ. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έθεσε ζήτημα παραβίασης του αυτοδιοίκητου στην περίπτωση των υπαλλήλων της βουλής (άρθρο 65, παρ. 6 του Συντάγματος), εν προκειμένω σιωπά. Περιττεύει να σημειώσουμε ότι αυτό το «μεγάλο, φιλολαϊκό και φιλεργατικό κόμμα», που «είναι έτοιμο να κυβερνήσει και να σώσει το λαό και τη χώρα», δεν μπορεί να επικαλεστεί ως δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει πως παραβιάστηκε η 102 ΔΣΕ και το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος.
Εδώ και τώρα, πρέπει να καταργηθούν οι διατάξεις του αντιλαϊκού-αντεργατικού νόμου 4093/2012, με τις οποίες αυξάνεται το όριο ηλικίας από 65 στα 67 χρόνια (και όχι μόνον αυτές).
Γεράσιμος Λιόντος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ
"Ο ηρωικός άνθρωπος αισθάνεται πως είναι διαλεγμένος από την Μοίραν ως αγωνιστής και ως μάρτυς - περισσότερον ως μάρτυς, αφού την επιτυχίαν δεν την μετρεί με αποτελέσματα άμεσα, με αριθμούς και μεγέθη, δεν την μετρεί καν διόλου. Είναι το αλεξικέραυνον, που θα συγκεντρώση επάνω του (θα προσελκύση μάλλον εθελουσίως) όλας τας καταιγίδας και όλα τ' αστροπελέκια, διά να προστατευθούν τα κατοικητήρια των ειρηνικών ανθρώπων. Εις την ετοιμότητα του κινδύνου, τον σύρει με ακαταμάχητον έλξιν η αισθητική, θα έλεγα, γοητεία του κινδύνου, η συναίσθησις ότι είναι προνόμιον των ολίγων να συντρίβωνται υπέρ των άλλων υπό των άλλων - το πολυτιμότερον προνόμιον! Ο ηρωικός άνθρωπος δεν είναι το άνθος, δεν είν' ο καρπός - αυτά αντιπροσωπεύουν το παρόν και του παρόντος την ανεπιφύλακτον χαράν. Είναι ο σπόρος που θα ταφή και θα σαπίση δια ν' αναφανή το άνθισμα και το κάρπισμα. Είν' εκείνος που θάπτεται δια να εορτασθή η ανάστασις, και ανάστασις χωρίς ταφήν δεν υπάρχει."

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
Απάντηση στο Ρουσίτ Πασά στα 1822

''Πασά μου, μου στέλνεις ένα μπουγιουρντί, μου λες να προσκυνήσω, και εγώ πασά μου ερώτησα τον πούτσο μου τον ίδιο, και αυτός μου αποκρίθηκε να μη σε προσκυνήσω κι αν ερθείς επάνω μου ευθύς να πολεμίσω''

Και απάντηση στον Σιλιχτάρ Μπόδα στα 1823

''Γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε «από ημάς» συνθήκην με «έναν» κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα! - Άμα ζήσω, θα τους γαμήσω. Άμα πεθάνω, θα μου κλάσουν τον πούτσο''

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
"Φυλάτε τη Γη σας και την Τιμή της μόνο με Σπαθί. Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες- ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- να εξευτελίζετε τη Φυλή. Πάψετε παλιόγρηες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια και πιάστε το Σπαθί. Τα πάντα στη Ζωή -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτώνται με το Σπαθί."

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα...

(Μέρος του λόγου που εκφώνησε ο Κολοκοτρώνης στην Πνύκα).

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Δεν με μέλει αν βάλω σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που δεν την σέβομαι, δεν είμαι καμωμένος για την κυβέρνηση ή για το κράτος, έγινα για το έθνος, και το ξέρω επειδή γι’ αυτό ίσα-ίσα πονώ. Για την κυβέρνηση μου έρχεται σιχαμός και καταφρόνια, άμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση ξεπέφτω, μαργώνω και μαραίνομαι. Σηκώνομαι, ξανοίγω και ανθοβολώ άμα νοιώθω τον Ελληνισμό. Σε όποια γωνιά του Ελληνισμού και αν βρεθώ, θα πασχίζω πάντα να δυναμώνω, να ξυπνώ, να ζωντανεύω την ψυχή του, και ας γίνει οτι γίνει. Ξυπνώ καθε ύπνο, κεντρίζω καθε βαρεμό, συνδαυλίζω κάθε στάχτη, ξεσκεπάζω καθε σπίθα κρυμμένη και ανάβω κάθε φωτιά σβησμένη, βγάζω κάθε πνοή κουρασμένη και παίζω κάθε χορδή σιωπηλή. Ξυπνώ, ξυπνώ, ξυπνώ και γι αυτό με λεν και ξυπνητήρι…

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Είδα στον ύπνο μου τον Παύλο τον Μελά, να παίρνει σάρκα για να πει μια ιστορία για κάποια αγέρωχα κι αδούλωτα μυαλά, που προδιαγράφουν της Πατρίδας την πορεία. .
..

Είχ’ η μορφή του θλίψη, πόνο και οργή, για αυτούς που σήμερα τις τύχες μας ορίζουν, που ασελγούν πάνω σ΄ανθρώπους και σε γη και καθετί Ελληνικό το αφορίζουν.
...
Μέσα στην μπλε του την αντάρτικη στολή και με το χέρι του στη μαύρη τη πιστόλα, δίνει στους άντρες του ξανά την εντολή Ελευθερία και Πατρίδα πάνω από όλα!
...
Αν θες στον ύπνο σου να έρθει ο Μέλας μαζί μ’ αγγέλους, σκοτωμένα παλικάρια, να σε τραβήξουν απ ’τον δρόμο που τραβάς, για να βαδίσεις τα δικά τους τα αχνάρια... ..
.
φέρε στα μάτια σου του Παύλου τη στολή, ορκίσου πάνω της, πως δεν θα τον προδώσεις και συρε να βρεις την δική σου εντολή αφού τον ύπνο του εχθρού μας θα στοιχειώσεις.

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP