Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

Φθίνουσα πορεία ακολουθεί η βιομηχανία χάρτου

Φθίνουσα πορεία εμφάνισε η ζήτηση για τα προϊόντα χάρτου που προορίζονται για βιομηχανική χρήση, καθώς, όπως αναφέρεται σε μελέτη της Hellastat, επί της εγχώριας αγοράς των επιχειρήσεων χάρτου, το 2011 η βιομηχανική δραστηριότητα υποχώρησε περαιτέρω κατά 8,2%.


Όπως... επισημαίνεται στη μελέτη, οι καταναλωτές περιορίζονται στην αγορά, κυρίως, των απαραίτητων προϊόντων, επιλέγοντας μικρές ποσότητες και πραγματοποιώντας χαμηλότερες δαπάνες.

Άμεση συνέπεια, σύμφωνα με τη μελέτη, αποτελεί η φθίνουσα παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου. Με βάση στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το 2011, ο όγκος παραγωγής μειώθηκε κατά 8,5%, συγκριτικά με το 2010, πτώση υπερδιπλάσια από το προηγούμενο έτος (-3,4%). Ωστόσο, η κάμψη των εσόδων του κλάδου ήταν μικρότερη, λόγω της αύξησης των τιμών των προϊόντων (+3,6% κατά μέσο όρο).

«Αδυναμία της αγοράς αποτελεί η υψηλή εξάρτηση από τις διακυμάνσεις της τιμής του χαρτοπολτού, που εισάγεται από χώρες του εξωτερικού. Το μειονέκτημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς δεν υφίσταται εγχώρια παραγωγή, παρά μόνο αποκομμάτων χαρτιού, ενώ, τα τελευταία δύο χρόνια, οι διεθνείς τιμές ακολουθούν ανοδική πορεία, επιβαρύνοντας τις εγχώριες επιχειρήσεις», τονίζει η Hellastat.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat, αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 77 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα, που προκύπτουν, συνοψίζονται στα εξής:

Ο κύκλος εργασιών του δείγματος εμφάνισε υποχώρηση κατά 4,5%, στα 605,44 εκατ. ευρώ. Τα 2/3 των επιχειρήσεων επέδειξαν χαμηλότερα έσοδα, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (ΚΠΤΦΑ) του δείγματος μειώθηκαν κατά 16,2%, στα 41,78 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμα μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση των κερδών προ φόρων (ΚΠΦ), τα οποία από 22,61 εκατ. ευρώ μειώθηκαν σε μόλις 3 εκατ. ευρώ, την τελευταία χρήση.

Το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε κατά δύο μονάδες, στο 21,4%, συμπαρασύροντας και τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ (6,6% και 0,5%, αντίστοιχα).

Η κεφαλαιακή μόχλευση, το 2011, αυξήθηκε οριακά σε 1,7 προς 1, διατηρούμενη, έτσι, σε σχετικά υψηλό επίπεδο. Ο δείκτης των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις πωλήσεις επιδεινώθηκε από 38% στο 43%, ενώ ο δείκτης κάλυψης μειώθηκε σε 1,6 φορές.

Οι δείκτες γενικές και άμεσης ρευστότητας υποχώρησαν οριακά σε 1,36 και 1, αντίστοιχα. Ο εμπορικός κύκλος εμφανίζεται διαχρονικά ιδιαίτερα εκτεταμένος, γεγονός που δεικνύει ανάγκες για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης. Πάντως, το 2011 σημειώθηκε βελτίωση τριών εβδομάδων, στις 112 ημέρες.
Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων υποχώρησε περαιτέρω σε μόλις 1% από 3,4%, την προηγούμενη χρήση.troktiko

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ
"Ο ηρωικός άνθρωπος αισθάνεται πως είναι διαλεγμένος από την Μοίραν ως αγωνιστής και ως μάρτυς - περισσότερον ως μάρτυς, αφού την επιτυχίαν δεν την μετρεί με αποτελέσματα άμεσα, με αριθμούς και μεγέθη, δεν την μετρεί καν διόλου. Είναι το αλεξικέραυνον, που θα συγκεντρώση επάνω του (θα προσελκύση μάλλον εθελουσίως) όλας τας καταιγίδας και όλα τ' αστροπελέκια, διά να προστατευθούν τα κατοικητήρια των ειρηνικών ανθρώπων. Εις την ετοιμότητα του κινδύνου, τον σύρει με ακαταμάχητον έλξιν η αισθητική, θα έλεγα, γοητεία του κινδύνου, η συναίσθησις ότι είναι προνόμιον των ολίγων να συντρίβωνται υπέρ των άλλων υπό των άλλων - το πολυτιμότερον προνόμιον! Ο ηρωικός άνθρωπος δεν είναι το άνθος, δεν είν' ο καρπός - αυτά αντιπροσωπεύουν το παρόν και του παρόντος την ανεπιφύλακτον χαράν. Είναι ο σπόρος που θα ταφή και θα σαπίση δια ν' αναφανή το άνθισμα και το κάρπισμα. Είν' εκείνος που θάπτεται δια να εορτασθή η ανάστασις, και ανάστασις χωρίς ταφήν δεν υπάρχει."

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
Απάντηση στο Ρουσίτ Πασά στα 1822

''Πασά μου, μου στέλνεις ένα μπουγιουρντί, μου λες να προσκυνήσω, και εγώ πασά μου ερώτησα τον πούτσο μου τον ίδιο, και αυτός μου αποκρίθηκε να μη σε προσκυνήσω κι αν ερθείς επάνω μου ευθύς να πολεμίσω''

Και απάντηση στον Σιλιχτάρ Μπόδα στα 1823

''Γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε «από ημάς» συνθήκην με «έναν» κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα! - Άμα ζήσω, θα τους γαμήσω. Άμα πεθάνω, θα μου κλάσουν τον πούτσο''

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
"Φυλάτε τη Γη σας και την Τιμή της μόνο με Σπαθί. Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες- ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- να εξευτελίζετε τη Φυλή. Πάψετε παλιόγρηες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια και πιάστε το Σπαθί. Τα πάντα στη Ζωή -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτώνται με το Σπαθί."

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα...

(Μέρος του λόγου που εκφώνησε ο Κολοκοτρώνης στην Πνύκα).

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Δεν με μέλει αν βάλω σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που δεν την σέβομαι, δεν είμαι καμωμένος για την κυβέρνηση ή για το κράτος, έγινα για το έθνος, και το ξέρω επειδή γι’ αυτό ίσα-ίσα πονώ. Για την κυβέρνηση μου έρχεται σιχαμός και καταφρόνια, άμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση ξεπέφτω, μαργώνω και μαραίνομαι. Σηκώνομαι, ξανοίγω και ανθοβολώ άμα νοιώθω τον Ελληνισμό. Σε όποια γωνιά του Ελληνισμού και αν βρεθώ, θα πασχίζω πάντα να δυναμώνω, να ξυπνώ, να ζωντανεύω την ψυχή του, και ας γίνει οτι γίνει. Ξυπνώ καθε ύπνο, κεντρίζω καθε βαρεμό, συνδαυλίζω κάθε στάχτη, ξεσκεπάζω καθε σπίθα κρυμμένη και ανάβω κάθε φωτιά σβησμένη, βγάζω κάθε πνοή κουρασμένη και παίζω κάθε χορδή σιωπηλή. Ξυπνώ, ξυπνώ, ξυπνώ και γι αυτό με λεν και ξυπνητήρι…

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Είδα στον ύπνο μου τον Παύλο τον Μελά, να παίρνει σάρκα για να πει μια ιστορία για κάποια αγέρωχα κι αδούλωτα μυαλά, που προδιαγράφουν της Πατρίδας την πορεία. .
..

Είχ’ η μορφή του θλίψη, πόνο και οργή, για αυτούς που σήμερα τις τύχες μας ορίζουν, που ασελγούν πάνω σ΄ανθρώπους και σε γη και καθετί Ελληνικό το αφορίζουν.
...
Μέσα στην μπλε του την αντάρτικη στολή και με το χέρι του στη μαύρη τη πιστόλα, δίνει στους άντρες του ξανά την εντολή Ελευθερία και Πατρίδα πάνω από όλα!
...
Αν θες στον ύπνο σου να έρθει ο Μέλας μαζί μ’ αγγέλους, σκοτωμένα παλικάρια, να σε τραβήξουν απ ’τον δρόμο που τραβάς, για να βαδίσεις τα δικά τους τα αχνάρια... ..
.
φέρε στα μάτια σου του Παύλου τη στολή, ορκίσου πάνω της, πως δεν θα τον προδώσεις και συρε να βρεις την δική σου εντολή αφού τον ύπνο του εχθρού μας θα στοιχειώσεις.

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP