Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

Ανοικτή επιστολή Λιμενικών για τους υδρογονάθρακες

Η Πανελληνία Ενωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος απέστειλε ανοιχτή επιστολή στον Υπ. Ναυτιλίας, η οποία κοινοποιείται και στον πρωθυπουργό, αλλά και τον αρχηγό του Λιμενικού, στην οποία περιγράφουν τη σημασία του Λιμενικού για την φύλαξη και την ασφάλεια των πλατφόρμων εξόρυξης υδρογονανθράκων, όταν κηρυχτούν ΑΟΖ από την ελληνική κυβέρνηση.

Αναλυτικά η επιστολή... αναφέρει:

«Γνωρίζετε ότι το θέμα της εκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου πλούτου της χώρας (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) απασχολεί έντονα ειδικά από το 2010 τις κυβερνήσεις. Την ίδια εποχή μάλιστα, με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και ενώ η χώρα όδευε προς τα Μνημόνια με γοργούς ρυθμούς, η επιστημονική κοινότητα και οι εταιρείες εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων <<έδειχναν>> προς το βυθό των ελληνικών θαλασσών ένα <<σωσίβιο>> που επί χρόνια αρκετοί γνωρίζουν την ύπαρξή του και ακόμη περισσότεροι δεν ήθελαν καν να αναφέρεται.

Το όλο θέμα βέβαια είναι απόλυτα συνδεδεμένο με δυο σημαντικές παραμέτρους: την ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη (Α.Ο.Ζ.), παραμέτρους που σχετίζονται με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο.


Εκτός όμως από τα παραπάνω ζητήματα, στο τραπέζι μπαίνουν και μερικές ακόμη σοβαρές παράμετροι, μεταξύ των οποίων οι σημαντικότερες είναι:

- Η ασφαλής από απόψεως θαλάσσιου περιβάλλοντος εξόρυξη και μεταφορά των υδρογονανθράκων

- Η ασφαλής κατασκευή των αγωγών μεταφοράς,

- Τα θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας στη γύρω από τις πλατφόρμες θαλάσσια

περιοχή

- Η ασφαλής μετάβαση και επιστροφή των εργαζομένων από και προς τις

πλατφόρμες

- Η ύπαρξη επαρκών σωστικών και πυροσβεστικών μέσων επί των πλωτών

πλατφορμών για την αντιμετώπιση ατυχήματος

- Η εξασφάλιση ταχείας μετάβασης σωστικών και πυροσβεστικών μέσων

- Η εξασφάλιση ποιοτικών συνθηκών διαμονής και εργασίας στις πλατφόρμεςΚύριε Υπουργέ,

Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι οι περισσότερες από αυτές τις παραμέτρους σχετίζονται άμεσα με το Λιμενικό Σώμα, δηλαδή με τις αρμοδιότητες και την αποστολή του. Και μάλιστα από το καλοκαίρι του 2011 που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4001 (ΦΕΚ Α/ 179/22-08-2011), ο οποίος θέτει τις προϋποθέσεις λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της εξόρυξης και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, αναγνωρίσθηκαν σημαντικές αρμοδιότητες στο Λιμενικό Σώμα με πρώτη και σημαντικότερη αυτήν της εξειδικευμένης αρμοδιότητας αστυνόμευσης που παρέχει το άρθρο 163 παρ.7 του νέου νόμου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: <<Η αστυνόμευση στις θαλάσσιες περιοχές της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, στις μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις ή πλωτές κατασκευές επί της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή υπεράνω αυτών, που προορίζονται για εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ασκείται από το Λιμενικό Σώμα. Με αίτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, (σήμερα του Υ.Ν.Α) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαθέτει την αναγκαία ένοπλη δύναμη για ενίσχυση των οργάνων του Λιμενικού Σώματος.>>

Και αυτό διότι στον ίδιο νόμο ορίζεται ότι: <<Γύρω από τις μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις ή πλωτές κατασκευές επί της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή υπεράνω αυτών, που προορίζονται για εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, δημιουργείται ζώνη ασφαλείας πεντακοσίων (500) μέτρων που υπολογίζεται από τα ακραία σημεία των εγκαταστάσεων ή κατασκευών αυτών. Η ζώνη ασφαλείας με τις σε αυτήν εγκαταστάσεις και κατασκευές, ο υπερκείμενος εναέριος χώρος και ο υποκείμενος θαλάσσιος χώρος είναι χώροι απαραβίαστοι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μειώνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η έκταση της ζώνης ασφαλείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2321/1995 (Α΄ 136). Η είσοδος πλοίων ή άλλων πλωτών ναυπηγημάτων απαγορεύεται χωρίς ειδική άδεια, η οποία χορηγείται στα πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Προστασίας του Πολίτη και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στα αεροσκάφη με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή.>>

Εν ολίγοις και χωρίς να παραθέσουμε περισσότερα από τα μακροσκελή άρθρα του νόμου, ορίζεται ότι το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος εκτός των ανωτέρω είναι συναρμόδιο και για τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, τις ειδικές απαγορεύσεις αλιείας - όπου και για όσο αυτές θα απαιτούνται - την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στις περιοχές των αγωγών και των εξεδρών, την λήψη μέτρων ασφαλείας (security) στην περίμετρο των θαλάσσιων εγκατάστάσεων για την

αποτροπή εγκληματικών ( ή και τρομοκρατικών πράξεων) αλλά και για τον έλεγχο των σχετικών κανονισμών, όρων και προϋποθέσεων, την διαπίστωση των παραβάσεων, τον έλεγχο των παραβατών και την επιβολή των κυρώσεων.

Από τον Σεπτέμβριο του 2011, τα αρμόδια στελέχη μας ξεκίνησαν τη διαδικασία σύνταξης σχεδίου για την άσκηση της αστυνόμευσης πέριξ των συγκεκριμένων θαλάσσιων εγκαταστάσεων (πλωτών εξεδρών και υποθαλάσσιων αγωγών) προκειμένου το Λιμενικό Σώμα, εν' όψη μάλιστα των διαδικασιών ταχείας προώθησης των υποθαλάσσιων ερευνών από τα αρμόδια Υπουργεία, να είναι έτοιμο να ασκήσει τις εκ του νέου νόμου αρμοδιότητές του πριν την έναρξη των εργασιών εξόρυξης.

Οφείλουμε στο σημείο αυτό να θέσουμε υπόψη σας τα μεγάλα πλεονεκτήματα που προσφέρει στο Λιμενικό Σώμα και στο Υ.Ν.Α. η πλήρης και ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων που παρέχει ο συγκεκριμένος νόμος:

1. Το Σώμα εισέρχεται σε ένα τομέα κεφαλαιώδους σημασίας για τη χώρα ως προς την ανάπτυξή της, άρα η πολιτεία θα πρέπει να το ενισχύσει σε μέσα και τεχνολογία για την άσκηση αυτής της αποστολής,

2. Παράλληλα, ο ρόλος του ενισχύεται σε επίπεδο ισχύος και κύρους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αποκτώντας επιτελική σημασία για την ανάπτυξη της χώρας,

3. Από την στιγμή που θα ξεκινήσουν - και πολύ σύντομα όπως φαίνεται από την ειδησεογραφία - οι εργασίες, η δραστηριοποίηση θα είναι άμεσα απαιτητή, πράγμα το οποίο απαιτεί να προηγηθούν και αναβαθμίσεις των δυνατοτήτων και σε γνώσεις εκ μέρους των στελεχών του Σώματος.

Αλλά ενώ η εργασία για την προετοιμασία του επιτελικού σχεδιασμού ξεκίνησε από τα στελέχη των αρμόδιων Διευθύνσεων και προχώρησε σε τελικό στάδιο, για λόγους που δεν μας είναι γνωστοί, η τελική έγκριση του σχεδίου δεν έχει προχωρήσει.

Τονίζουμε παράλληλα κε Υπουργέ, ότι εξίσου σημαντική πτυχή στην όλη υπόθεση είναι ότι αυτή την εποχή, μετά το ατύχημα στον Κόλπο του Μεξικού και την μεγάλη ρύπανση που προκλήθηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί πρόταση για την υιοθέτηση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, για την Ασφάλεια των Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων Αναζήτησης, Εξερεύνησης και Παραγωγής Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

Είναι σαφές λοιπόν ότι το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και το Υ.Ν.Α. έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν μπροστά από τις εξελίξεις, αρκεί να υπάρξει εκμετάλλευση των σημερινών ευκαιριών.

Ζητούμε τόσο από εσάς, όσο και από την κυβέρνηση εν συνόλω, να προωθήσετε την προετοιμασία του Λιμενικού Σώματος, ώστε να ασκήσει πλήρως την αρμοδιότητά του προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και να εξοπλισθεί με σύγχρονα μέσα. Μόνο ένας πανέτοιμος οργανισμός, με κατάλληλο επιτελικό σχεδιασμό και εφοδιασμένος με σύγχρονα μέσα, έχει τη δυνατότητα να επιτύχει. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες»!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ
"Ο ηρωικός άνθρωπος αισθάνεται πως είναι διαλεγμένος από την Μοίραν ως αγωνιστής και ως μάρτυς - περισσότερον ως μάρτυς, αφού την επιτυχίαν δεν την μετρεί με αποτελέσματα άμεσα, με αριθμούς και μεγέθη, δεν την μετρεί καν διόλου. Είναι το αλεξικέραυνον, που θα συγκεντρώση επάνω του (θα προσελκύση μάλλον εθελουσίως) όλας τας καταιγίδας και όλα τ' αστροπελέκια, διά να προστατευθούν τα κατοικητήρια των ειρηνικών ανθρώπων. Εις την ετοιμότητα του κινδύνου, τον σύρει με ακαταμάχητον έλξιν η αισθητική, θα έλεγα, γοητεία του κινδύνου, η συναίσθησις ότι είναι προνόμιον των ολίγων να συντρίβωνται υπέρ των άλλων υπό των άλλων - το πολυτιμότερον προνόμιον! Ο ηρωικός άνθρωπος δεν είναι το άνθος, δεν είν' ο καρπός - αυτά αντιπροσωπεύουν το παρόν και του παρόντος την ανεπιφύλακτον χαράν. Είναι ο σπόρος που θα ταφή και θα σαπίση δια ν' αναφανή το άνθισμα και το κάρπισμα. Είν' εκείνος που θάπτεται δια να εορτασθή η ανάστασις, και ανάστασις χωρίς ταφήν δεν υπάρχει."

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
Απάντηση στο Ρουσίτ Πασά στα 1822

''Πασά μου, μου στέλνεις ένα μπουγιουρντί, μου λες να προσκυνήσω, και εγώ πασά μου ερώτησα τον πούτσο μου τον ίδιο, και αυτός μου αποκρίθηκε να μη σε προσκυνήσω κι αν ερθείς επάνω μου ευθύς να πολεμίσω''

Και απάντηση στον Σιλιχτάρ Μπόδα στα 1823

''Γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε «από ημάς» συνθήκην με «έναν» κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα! - Άμα ζήσω, θα τους γαμήσω. Άμα πεθάνω, θα μου κλάσουν τον πούτσο''

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
"Φυλάτε τη Γη σας και την Τιμή της μόνο με Σπαθί. Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες- ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- να εξευτελίζετε τη Φυλή. Πάψετε παλιόγρηες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια και πιάστε το Σπαθί. Τα πάντα στη Ζωή -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτώνται με το Σπαθί."

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα...

(Μέρος του λόγου που εκφώνησε ο Κολοκοτρώνης στην Πνύκα).

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Δεν με μέλει αν βάλω σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που δεν την σέβομαι, δεν είμαι καμωμένος για την κυβέρνηση ή για το κράτος, έγινα για το έθνος, και το ξέρω επειδή γι’ αυτό ίσα-ίσα πονώ. Για την κυβέρνηση μου έρχεται σιχαμός και καταφρόνια, άμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση ξεπέφτω, μαργώνω και μαραίνομαι. Σηκώνομαι, ξανοίγω και ανθοβολώ άμα νοιώθω τον Ελληνισμό. Σε όποια γωνιά του Ελληνισμού και αν βρεθώ, θα πασχίζω πάντα να δυναμώνω, να ξυπνώ, να ζωντανεύω την ψυχή του, και ας γίνει οτι γίνει. Ξυπνώ καθε ύπνο, κεντρίζω καθε βαρεμό, συνδαυλίζω κάθε στάχτη, ξεσκεπάζω καθε σπίθα κρυμμένη και ανάβω κάθε φωτιά σβησμένη, βγάζω κάθε πνοή κουρασμένη και παίζω κάθε χορδή σιωπηλή. Ξυπνώ, ξυπνώ, ξυπνώ και γι αυτό με λεν και ξυπνητήρι…

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Είδα στον ύπνο μου τον Παύλο τον Μελά, να παίρνει σάρκα για να πει μια ιστορία για κάποια αγέρωχα κι αδούλωτα μυαλά, που προδιαγράφουν της Πατρίδας την πορεία. .
..

Είχ’ η μορφή του θλίψη, πόνο και οργή, για αυτούς που σήμερα τις τύχες μας ορίζουν, που ασελγούν πάνω σ΄ανθρώπους και σε γη και καθετί Ελληνικό το αφορίζουν.
...
Μέσα στην μπλε του την αντάρτικη στολή και με το χέρι του στη μαύρη τη πιστόλα, δίνει στους άντρες του ξανά την εντολή Ελευθερία και Πατρίδα πάνω από όλα!
...
Αν θες στον ύπνο σου να έρθει ο Μέλας μαζί μ’ αγγέλους, σκοτωμένα παλικάρια, να σε τραβήξουν απ ’τον δρόμο που τραβάς, για να βαδίσεις τα δικά τους τα αχνάρια... ..
.
φέρε στα μάτια σου του Παύλου τη στολή, ορκίσου πάνω της, πως δεν θα τον προδώσεις και συρε να βρεις την δική σου εντολή αφού τον ύπνο του εχθρού μας θα στοιχειώσεις.

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP