Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Έξι στους 10 πολίτες υποφέρουν από το κρύο

Σε δραµατική κατάσταση έχουν περιέλθει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που τον φετινό χειµώνα θα υποφέρουν εξαιτίας της αδυναµίας τους να καλύψουν τις ανάγκες τους σε θέρµανση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά στη χώρα µας εισήχθη στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο ο όρος «ένδεια καυσίµων» - κατά ορισµένους
επιστήµονες, «ενεργειακή φτώχεια» -, για να περιγράψει την οριακή κατάσταση που βιώνουν εκατοµµύρια πολίτες.
Και ο όρος εισήχθη από τη στιγµή που, σύµφωνα µε επιστηµονική έρευνα την οποία πραγµατοποίησαν τα...
Πανεπιστήµια Αθηνών, Πειραιώς και ∆υτικής Ελλάδας, τα Πολυτεχνεία Κρήτης και Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, διαπιστώθηκε για τον χειµώνα 2011-2012 µέση µείωση του επιπέδου θέρµανσης των κατοικιών κατά 35%.
Το ποσοστό αναµένεται µε µαθηµατική ακρίβεια να εκτοξευθεί στα ύψη τον φετινό χειµώνα, αφού παρατηρείται νέα δραστική µείωση των οικογενειακών προϋπολογισµών κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση µε πέρσι και αντίστοιχα δραµατική αύξηση στην τιµή του πετρελαίου θέρµανσης αλλά και του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Χειµώνας - θρίλερ
Μια οικογένεια βρίσκεται σε ένδεια καυσίµων, όπως εξήγησε στο «Πράσινο Ποντίκι» ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Μάνθος Σανταµούρης, «όταν δαπανά άνω του 10% του εισοδήµατός της για να θερµάνει ικανοποιητικά το σπίτι της. Εάν το ποσοστό ξεπερνά το 20%, τότε αναφερόµαστε σε σοβαρή ένδεια καύσιµων».
Κατά τον περσινό χειµώνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας, παρατηρήθηκε ότι ιδιαίτερα στα χαµηλά εισοδήµατα (έως 10.000 ευρώ ετησίως) καθώς και στα µεσαία (20.000 µε 30.000 ευρώ ετησίως) παρατηρήθηκε ακόµη µεγαλύτερη µείωση του επιπέδου θέρµανσης των κατοικιών, η οποία έφθασε το 42,5% και το 41% αντιστοίχως. Για πρώτη φορά, µάλιστα, στην κατηγορία των χαµηλών εισοδηµάτων, καταγράφηκε ποσοστό 3% των νοικοκυριών που δεν χρησιµοποίησε κανένα σύστηµα θέρµανσης για όλο τον χρόνο!
Οι επιστήµονες είναι άκρως απαισιόδοξοι για το πώς θα διαµορφωθεί η κατάσταση τον φετινό χειµώνα, αφού τα αίτια που προκαλούν το πρόβληµα όχι µόνο παραµένουν, αλλά και αυξάνονται σηµαντικά.
Όπως µας υπογράµµισε ο δρ Μάνθος Σανταµούρης, «θα πρέπει να ευχόµαστε ο χειµώνας αυτός να είναι ήπιος, ώστε να µη δηµιουργηθούν έντονα προβλήµατα στους πολίτες µε χαµηλό εισόδηµα. Αυτό που µε ανησυχεί δεν είναι η όποια µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, αλλά οι κλιµατικές συνθήκες που θα επικρατήσουν µέσα στις υποθερµαινόµενες κατοικίες. Η µείωση της θερµοκρασίας πέρα από ορισµένα όριαπροκαλεί σημαντικότατα προβλήματα υγείας στο σύνολο του πληθυσμού, αλλά έχει και δραματικές συνέπειες στον τρωτό και ευαίσθητο πληθυσμό». Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως μας είπε, τα σύγχρονα δεδομένα για τη Βρετάνια αποδεικνύουν ότι περίπου 50.000 πολίτες χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται τον χειμώνα στα σπίτια τους.
«Οι συνθήκες δεν είναι ακριβώς όμοιες, φοβάμαι όμως ότι πρόκειται για ένα σημαντικό πρόβλημα που μπορεί να προκύψει στη χώρα μας». Για τον λόγο αυτόν το Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκινά σε 50 κατοικίες χαμηλού εισοδήματος και για όλο τον χειμώνα συνεχείς καταγραφές της εσωτερικής θερμοκρασίας, «ώστε αφενός να αναδείξουμε το πρόβλημα, αν θα υπάρξει, αλλά και για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους όποιους αρμοδίους να σχεδιάσουν μια πολιτική θερμικής προστασίας».

Δραματικό αδιέξοδο
Ένα στοιχείο της έρευνας που αποκαλύπτει με τον πιο τραγικό τρόπο το δραματικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει εκατομμύρια νοικοκυριά, είναι ότι οι καταναλωτές προτίμησαν να μειώσουν περισσότερο τα έξοδα θέρμανσης από άλλες οικογενειακές δαπάνες, γεγονός που αποδεικνύει ότι η οικονομική ένδεια των νοικοκυριών έχει φτάσει σε σημείο που το δικαίωμα στη θέρμανση θεωρείται πολυτέλεια! Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τον περσινό χειμώνα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα που ο χειμώνας ήταν ο πιο βαρύς των τελευταίων 50 ετών, αντί να αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας, μειώθηκε πάνω από 10%! Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και έρευνα που πραγματοποίησε το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε 814 άτομα στη Βόρεια Ελλάδα, με ποσοστό 65% των πολιτών να δηλώνει ότι δυσκολεύεται, πολύ ή σχετικά, να πληρώσει τους λογαριασμούς για τη θέρμανση του σπιτιού. Παράλληλα, άνω του 62% των πολιτών δήλωσε ότι δαπανά πάνω από το 10% του εισοδήµατός του για θέρµανση, πράγµα που σηµαίνει ότι βρίσκεται σε ένδεια καυσίµων, ενώ ποσοστό κοντά στο 80% δήλωσε ότι χρησιµοποιεί λιγότερη θέρµανση από αυτήν που χρειάζεται για να µπορέσει να ζήσει µέσα στο σπίτι του σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Οι επιστήµονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου αφού παρατηρείται µείωση του χρόνου θέρµανσης κατά 35% µέσα στην ηµέρα καθώς και µείωση των βαθµών στους οποίους ρυθµίζεται ο θερµοστάτης, µε άµεσες συνέπειες στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

«Σπατάλη» ενέργειας
Ένα άλλο µεγάλο ζήτηµα, που συµβάλλει στην έκρηξη της ενεργειακής φτώχειας, είναι η αλόγιστη «σπατάλη» ενέργειας που οφείλεται και στα κτήρια αλλά και στην έλλειψη κουλτούρας εξοικονόµησης. Για να καταλάβουµε το µέγεθος του προβλήµατος, αρκεί να αναλογιστούµε, όπως µας υπογράµµισε ο καθηγητής Μάνθος Σανταµούρης, ότι οι ανάγκες θέρµανσης µιας µέσης κατοικίας στην Αθήνα είναι σχεδόν όµοιες µε αυτές µιας µέσης κατοικίας στη ∆ανία… «∆υστυχώς, η τραγική νοµοθετική αδράνεια για σαράντα σχεδόν χρόνια στα θέµατα θερµοπροστασίας των κτηρίων έχει καταδικάσει τους Έλληνες πολίτες να κατοικούν σε κτήρια που απαιτούν µεγάλη ενεργειακή κατανάλωση, που δεν προσφέρουν θερµική άνεση ενώ µπορεί νααποτελούν και πηγή προβληµάτων υγείας για τους ενοίκους τους».
Επισηµαίνεται ότι στοιχειώδης εκσυγχρονιςµός της νοµοθεσίας προκειµένου ο σχεδιαςµός των κτηρίων να πλησιάσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα έγινε µόλις το 2010, µε αποτέλεςµα οι πολίτες, εξαιτίας της αδράνειας ετών, να έχουν καταδικαστεί σε µια ιδιότυπη ποινή και να πρέπει να επενδύσουν σηµαντικά κεφάλαια για να διορθωθεί η κατάσταση.
Ο δρ Σανταµούρης επισηµαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα ένα κτήριο να µειώσει την κατανάλωση ενέργειας πάνω από 70% εάν µονωθεί σωστά, εάν τοποθετηθούν σύγχρονα κουφώµατα και σύγχρονα εφεδρικά συστήµατα θέρµανσης και εάν υιοθετηθούν απλές τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας.
Όπως υπογραµµίζει, ωστόσο, «είναι ειρωνικό να καλείται ο πολίτης να πραγµατοποιήσει τέτοιες επενδύσεις σε συνθήκες τόσο βαθιάς κρίσης. Σας διαβεβαιώ όµως ότι, αν υπάρχει η οικονοµική δυνατότητα, είναι η πλέον προσοδοφόρα και ορθή ενέργεια». Ο Μάνθος Σανταµούρης επισηµαίνει ακόµα ότι µοιραία ο πολίτης έχει εγκλωβιστεί σε µια συζήτηση για το ποιο καύσιµο να επιλέξει για τη θέρµανσή του, το πετρέλαιο ή το ηλεκτρικό ρεύµα, τη στιγµή που πρέπει να συνειδητοποιήσει πως «ό,τι και να χρησιµοποιήσει ως καύσιµο θα είναι χρήµατα που τοποθετούνται σε µια τρύπια τσέπη, εάν δεν φροντίσει πρώτα να βελτιώσει την ποιότητα του κτηρίου του».

Πανευρωπαϊκό κοινωνικό πρόβληµα
Ο όρος «ένδεια καύσιµων» χρησιµοποιείται κυρίως στη Βρετανία και στις αγγλοσαξονικές χώρες ενώ τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί και σε κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι επιστήµονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου από το 2009 για τις εκρηκτικές διαστάσεις που παίρνει η φτώχεια καυσίµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις τους, από 50 έως 125 εκατοµµύρια πολίτες της Ευρώπης ζουν και στα όρια της ένδειας καυσίµων, αριθµός που οι επιστήµονες προβλέπουν ότι θα αυξηθεί σηµαντικά εξαιτίας της αύξησης της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης και του φυσικού αερίου.
Το European Fuel Poverty and Energy Efficiency (EPEE) µιλά για σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα που απαιτεί τη λήψη δράσης και την υιοθέτηση µέτρων σε όλα τα επίπεδα πολιτικής για την ανακούφιση των πολιτών αλλά και για την πρόληψη της έκρηξης του φαινοµένου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2009, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 στα 7 νοικοκυριά δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες για θέρµανση, µε το µεγαλύτερο πρόβληµα να εστιάζεται στη Βρετανία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ισπανία, χώρες στις οποίες υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία. Οι ερευνητές επισήµαναν ότι το πρόβληµα ήταν από τότε πανευρωπαϊκό, απλώς στις άλλες χώρες δεν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία, αφού είτε είχε αγνοηθεί παντελώς είτε είχε υποτιµηθεί. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του EPEE στη Βρετανία, σοβαρά προβλήµατα θέρµανσης αντιµετώπιζε το 20% των νοικοκυριών, δηλαδή πάνω από 5 εκατοµµύρια νοικοκυριά! Στη Γαλλία οι εκτιµήσεις ήταν για 2-5 εκατοµµύρια νοικοκυριά και για 5 επίσης εκατοµµύρια νοικοκυριά στην Ιταλία και την Ισπανία.
Οι επιστήµονες τονίζουν, όµως, ότι η οικονοµική κρίση που πλήττει σε πρώτη φάση τον Νότο της Ε.Ε., θα επιφέρει εκρηκτικές διαστάσεις στο πρόβληµα, µε τους κατοίκους της Ελλάδας και της Πορτογαλίας να κινδυνεύουν άµεσα και από τις επιπτώσεις της ένδειας καυσίµων. Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο της κινητοποίησης επιστηµόνων συστάθηκε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τη Φτώχεια Καυσίµων (EU Fuel Poverty Network) µε στόχο να ανοίξει επί της ουσίας η συζήτηση για τη φτώχεια καυσίµων και την ενεργειακή φτώχεια έτσι ώστε να υιοθετηθεί επίσηµα ο όρος από την Κοµισιόν. Το ζήτηµα δεν είναι τεχνικό ούτε τυπικό, αφού µόνο εάν υπάρξει θεσµοθέτηση θα µπορέσουν να υιοθετηθούν µέτρα σε κεντρικό επίπεδο για την ανακούφιση των σκληρά δοκιµαζόµενων Ευρωπαίων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ
"Ο ηρωικός άνθρωπος αισθάνεται πως είναι διαλεγμένος από την Μοίραν ως αγωνιστής και ως μάρτυς - περισσότερον ως μάρτυς, αφού την επιτυχίαν δεν την μετρεί με αποτελέσματα άμεσα, με αριθμούς και μεγέθη, δεν την μετρεί καν διόλου. Είναι το αλεξικέραυνον, που θα συγκεντρώση επάνω του (θα προσελκύση μάλλον εθελουσίως) όλας τας καταιγίδας και όλα τ' αστροπελέκια, διά να προστατευθούν τα κατοικητήρια των ειρηνικών ανθρώπων. Εις την ετοιμότητα του κινδύνου, τον σύρει με ακαταμάχητον έλξιν η αισθητική, θα έλεγα, γοητεία του κινδύνου, η συναίσθησις ότι είναι προνόμιον των ολίγων να συντρίβωνται υπέρ των άλλων υπό των άλλων - το πολυτιμότερον προνόμιον! Ο ηρωικός άνθρωπος δεν είναι το άνθος, δεν είν' ο καρπός - αυτά αντιπροσωπεύουν το παρόν και του παρόντος την ανεπιφύλακτον χαράν. Είναι ο σπόρος που θα ταφή και θα σαπίση δια ν' αναφανή το άνθισμα και το κάρπισμα. Είν' εκείνος που θάπτεται δια να εορτασθή η ανάστασις, και ανάστασις χωρίς ταφήν δεν υπάρχει."

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
Απάντηση στο Ρουσίτ Πασά στα 1822

''Πασά μου, μου στέλνεις ένα μπουγιουρντί, μου λες να προσκυνήσω, και εγώ πασά μου ερώτησα τον πούτσο μου τον ίδιο, και αυτός μου αποκρίθηκε να μη σε προσκυνήσω κι αν ερθείς επάνω μου ευθύς να πολεμίσω''

Και απάντηση στον Σιλιχτάρ Μπόδα στα 1823

''Γαμώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε «από ημάς» συνθήκην με «έναν» κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα! - Άμα ζήσω, θα τους γαμήσω. Άμα πεθάνω, θα μου κλάσουν τον πούτσο''

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
"Φυλάτε τη Γη σας και την Τιμή της μόνο με Σπαθί. Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες- ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- να εξευτελίζετε τη Φυλή. Πάψετε παλιόγρηες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια και πιάστε το Σπαθί. Τα πάντα στη Ζωή -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτώνται με το Σπαθί."

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα...

(Μέρος του λόγου που εκφώνησε ο Κολοκοτρώνης στην Πνύκα).

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Δεν με μέλει αν βάλω σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που δεν την σέβομαι, δεν είμαι καμωμένος για την κυβέρνηση ή για το κράτος, έγινα για το έθνος, και το ξέρω επειδή γι’ αυτό ίσα-ίσα πονώ. Για την κυβέρνηση μου έρχεται σιχαμός και καταφρόνια, άμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση ξεπέφτω, μαργώνω και μαραίνομαι. Σηκώνομαι, ξανοίγω και ανθοβολώ άμα νοιώθω τον Ελληνισμό. Σε όποια γωνιά του Ελληνισμού και αν βρεθώ, θα πασχίζω πάντα να δυναμώνω, να ξυπνώ, να ζωντανεύω την ψυχή του, και ας γίνει οτι γίνει. Ξυπνώ καθε ύπνο, κεντρίζω καθε βαρεμό, συνδαυλίζω κάθε στάχτη, ξεσκεπάζω καθε σπίθα κρυμμένη και ανάβω κάθε φωτιά σβησμένη, βγάζω κάθε πνοή κουρασμένη και παίζω κάθε χορδή σιωπηλή. Ξυπνώ, ξυπνώ, ξυπνώ και γι αυτό με λεν και ξυπνητήρι…

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Είδα στον ύπνο μου τον Παύλο τον Μελά, να παίρνει σάρκα για να πει μια ιστορία για κάποια αγέρωχα κι αδούλωτα μυαλά, που προδιαγράφουν της Πατρίδας την πορεία. .
..

Είχ’ η μορφή του θλίψη, πόνο και οργή, για αυτούς που σήμερα τις τύχες μας ορίζουν, που ασελγούν πάνω σ΄ανθρώπους και σε γη και καθετί Ελληνικό το αφορίζουν.
...
Μέσα στην μπλε του την αντάρτικη στολή και με το χέρι του στη μαύρη τη πιστόλα, δίνει στους άντρες του ξανά την εντολή Ελευθερία και Πατρίδα πάνω από όλα!
...
Αν θες στον ύπνο σου να έρθει ο Μέλας μαζί μ’ αγγέλους, σκοτωμένα παλικάρια, να σε τραβήξουν απ ’τον δρόμο που τραβάς, για να βαδίσεις τα δικά τους τα αχνάρια... ..
.
φέρε στα μάτια σου του Παύλου τη στολή, ορκίσου πάνω της, πως δεν θα τον προδώσεις και συρε να βρεις την δική σου εντολή αφού τον ύπνο του εχθρού μας θα στοιχειώσεις.

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP